Je maakt de overstap van bijberoep naar hoofdberoep: wat betekent dat voor je sociale bijdragen?

Laatste aanpassing: 
09/08/2022

Je bent zelfstandige in bijberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit ook nog minstens halftijds werkt als werknemer of ambtenaar. Geef je deze job op om meer tijd te hebben voor je zelfstandige activiteit, dan word je zelfstandige in hoofdberoep.

Doorgaans zullen je sociale bijdragen stijgen, omdat je als hoofdberoeper minstens een minimumbijdrage van € 751,25 per kwartaal betaalt. In ruil daarvoor verwerf je sociale rechten zoals de terugbetaling van gezondheidszorgen, ziekte-uitkeringen en pensioen.

Als starter betaal je een forfaitaire voorlopige bijdrage van € 751,25 per kwartaal.  Ben je daarentegen al minstens 3 volle jaren actief als zelfstandige? Dan blijft je voorlopige bijdrage, ondanks je overstap naar hoofdberoep, doorlopend berekend op je inkomen van 3 jaar geleden. Hou er rekening mee dat je tijdens de kwartalen in hoofdberoep minstens een minimumbijdrage van € 751,25 per kwartaal (berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van €  14.658,44) betaalt.

Met ingang van 1 april 2022 kunnen primostarters de eerste vier kwartalen waarin ze zelfstandige in hoofdberoep zijn lagere sociale bijdragen betalen. De verlaagde minimumbijdrage is afhankelijk van je inkomen:

  • Een verminderde voorlopige bijdrage van 387,95  euro per kwartaal, op voorwaarde dat je netto belastbaar inkomen lager ligt dan 7.569,70 euro;
  • 20,5 % op het gedeelte van de geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan € 7.569,70.
  • Zelfstandigen in hoofdberoep die vanaf 1 april 2022 starten als primostarter, krijgen een korting van € 100 op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal als zelfstandige. In dat kwartaal betalen ze een sociale bijdrage van € 287 in plaats van € 387.

! Belangrijk: om gebruik te kunnen maken van deze verminderde voorlopige bijdrage mag je gedurende de 5 jaren (ofwel 20 kwartalen) voorafgaand aan het begin van je activiteit geen zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot geweest zijn.

Uiteindelijk zal de voorlopige bijdrage herzien worden op basis van je inkomen van het jaar zelf, rekening houdend met bovenstaande minimumdrempels.

Verwacht je een stijging van je inkomen nu je je volledig focust op je zelfstandige activiteit? Dan kan je er onmiddellijk voor kiezen om een hogere voorlopige bijdrage te betalen. Zo hoef je in de toekomst geen hoge regularisatiebijdrage op te hoesten.

Meer info? Check www.liantis.be

Conclusie

  • Je verwerft sociale rechten als zelfstandige
  • In ruil daarvoor betaal je (minstens) een minimum aan sociale bijdragen
  • Om de overstap te vergemakkelijken wordt de minimumbijdrage voor startende zelfstandigen in hoofdberoep voor de eerste 4 kwartalen verlaagd vanaf 1/4/2022
  • Zelfstandigen in hoofdberoep die vanaf 1 april 2022 starten als primostarter, krijgen een korting van € 100 op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal als zelfstandige. In dat kwartaal betalen ze een sociale bijdrage van € 287 in plaats van € 387. Deze maatregel geeft uitvoering aan het luik "zelfstandigen" van de eenmalige taxshift om de koopkracht te verhogen.

Tips

  • Breng je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van je overstap naar zelfstandige in hoofdberoep.
  • Informeer ook bij je ziekenfonds en je kinderbijslagfonds naar de gevolgen ervan.
  • Voortaan kan je trouwens ook sparen voor een vrij aanvullend pensioen!

 

Meer over: Sociale bijdragen, Starten, Hoofdberoep-bijberoep

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!