Je tekende een leveringsbon voor ontvangst. Heb je je dan akkoord verklaard met de inhoud?

Laatste aanpassing: 
13/09/2022

Eén van jouw leveranciers overhandigde je bij zijn bezoek een leveringsbon, waarvan je het dubbel ‘voor ontvangst’ ondertekende. De levering leek op het eerste gezicht te kloppen en je had het op dat ogenblik erg druk. Maar nadien stel je vast dat er producten geleverd zijn die je nooit hebt besteld.

Nu beweert die leverancier dat je je akkoord hebt verklaard door te tekenen voor ontvangst en dat je er dus niets meer kan aan veranderen. Is dat juist?

Dat klopt niet. Tenzij je een formulier zou hebben ondertekend waarin formeel staat dat je zich door je handtekening akkoord verklaart met de inhoud van de levering. Hebt je louter getekend voor ontvangst, dan betekent dat juridisch zeker niet dat je het automatisch eens bent met de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen. Uiteraard geldt dat alleen als je niet op het zicht kan nagaan wat er werd geleverd, bijvoorbeeld omdat de levering in een gesloten verpakking zit. Door je handtekening kan je leverancier in zo’n geval enkel bewijzen dat hij het beschreven assortiment goederen bij jou heeft achtergelaten, maar niet dat je ze ook effectief hebt besteld. Daarvoor geldt de eerdere bestelbon als bewijs, en niet de leveringsbon, ook al heb je die ondertekend.

Werden er goederen geleverd waarvoor de leverancier geen door jou ondertekende bestelbon tevoorschijn kan toveren, dan mag je zonder meer eisen dat hij die komt terughalen en hoef je daar ook niet voor te betalen. Ook eventuele klachten over schade aan de goederen, kunnen nog nadat je de leveringsbon hebt ondertekend.

Tip

Toets de leveringen in je bedrijf altijd onmiddellijk aan je bestelbon. Dat voorkomt veel discussies achteraf. 

Download een model om een levering te protesteren.

Samengevat

  1. Wanneer je tekent voor ontvangst, betekent dat niet dat je je akkoord verklaart met de levering
  2. Uiteraard geldt dat alleen als je niet op het zicht kan nagaan wat er werd geleverd, bijvoorbeeld omdat de levering in een gesloten verpakking zit.
  3. Klachten over een foute levering of gebrekkige goederen kunnen dus nog steeds.
Meer over: Geschillen, Vaak voorkomende geschillen
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!