Kan een ontslagen werknemer zijn resterende vakantiedagen opnemen?

Laatste aanpassing: 
19/08/2020

Als u een werknemer ontslaat, dan kan deze de resterende vakantiedagen opnemen. De opname daarvan schorst de opzeggingstermijn, net als bv. de inhaalrustdagen wegens overuren. Afwezigheidsdagen wegens arbeidsduurvermindering schorsen de opzeggingstermijn niet. 

De schorsing van de opzeggingstermijn omwille van vakantie heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst eindigt op een latere datum dan deze welke voortvloeit uit de schriftelijke kennisgeving van de opzegging. De opzeggingstermijn loopt dus niet verder gedurende de door de werknemer opgenomen verlofperiode. Wanneer je als werkgever de opzegging betekent tijdens deze schorsingsperiode, begint de opzeggingstermijn pas te lopen vanaf de eerste dag dat de werknemer terug uit vakantie is. 

Indien de werknemer de vakantiedagen niet opneemt, worden deze uitbetaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is het vertrekvakantiegeld dat ook het vakantiegeld voor het volgende jaar omvat. De werknemer ontvangt ook een vakantieattest dat afgegeven moet worden bij de volgende werkgever.

Dezelfde redenering wordt aangehouden voor de inhaalrustdagen: neemt de werknemer ze niet op tijdens de opzeggingstermijn, dan dienen ze door u uitbetaald te worden.

Meer over: Ontslag, Opzeggingstermijn, Ontslagmogelijkheden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!