Kan je prijsstijgingen doorrekenen n.a.l.v. de brexit?

Laatste aanpassing: 
15/01/2019

De kans bestaat dat naar aanleiding van brexit, de prijzen van bepaalde grondstoffen zullen stijgen. En dat je die kosten zal willen doorrekenen aan jouw klanten. Maar kan dat wel?

Als je diensten of goederen levert aan jouw klant, dan gebeurt dat steeds tegen een vooraf afgesproken prijs. De afgesproken prijs is een essentieel element van de overeenkomst met jouw klant, en kan dan ook in principe niet worden gewijzigd zonder het akkoord van de klant. Wil je toch op voorhand zeker zijn dat je jouw prijs kan aanpassen, dan kan dat in principe enkel via een zogenaamde ‘prijsherzieningsclausule’.

Met zo’n clausule voorzie je vanaf het begin in jouw overeenkomst de mogelijkheid om jouw prijzen aan te passen. Maar let op: zo’n clausules zijn enkel toegelaten onder een aantal strenge voorwaarden:

  1. De herziening mag niet gekoppeld zijn aan de consumptieprijsindex of een ander indexcijfer;
  2. De herziening mag maximaal op 80% van de totale prijs betrekking hebben. Minstens 20% van de prijs mag dus niet gewijzigd worden;
  3. De herziening moet betrekking hebben op parameters (materialen, grondstoffen, energiekosten, lonen, … ) die de reële kosten vertegenwoordigen.  Anders gezegd: als de grondstoffen 30% van jouw prijs aan de klant vertegenwoordigen, dan mag een eventuele stijging van de grondstofprijzen slechts op 30% van die prijs aan de klant betrekking hebben.

Op basis van deze voorwaarden is bijvoorbeeld het volgende beding niet geldig:

“De verkoper houdt zich het recht voor de prijs te herzien op basis van de consumptieprijsindex”

Zal wel geldig zijn:

“Onze prijzen zijn in belangrijke mate afhankelijk van fluctuaties in de grondstofprijzen. Bij stijgingen in de grondstofprijzen die meer dan x% bedragen, houden wij ons het recht voor om, ten belope van maximum 80% van de totale prijs, het deel van de prijs dat deze grondstoffen vertegenwoordigt, te verhogen met x%.”

Als je je dus naar aanleiding van Brexit wilt indekken tegen eventuele prijsstijgingen van grondstoffen, kan je best in jouw nieuwe overeenkomsten zo’n clausule voorzien. Voor bestaande overeenkomsten zal je moeten nagaan of er een clausule is voorzien, en zo ja, of die aan de bovenstaande vereisten voldoet…

Let wel op:

  • De bovenstaande regels gelden enkel als er geen specifieke andere wetgeving bestaat met betrekking tot prijsaanpassing. In de Bouwsector (Wet Breyne), en bij overheidsopdrachten gelden bijvoorbeeld specifiek andere regels;
  • De bovenstaande regels gelden eveneens enkel voor overeenkomsten naar Belgisch recht. Heb je een ander recht van toepassing verklaard op jouw overeenkomst, dan zullen de regels van dat recht van toepassing zijn.

>> terug naar de algemene brexitpagina

Meer over: Brexit, Contracten, Inhoud contract

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!