Kan u een werknemer ontslaan om dringende redenen wegens het laattijdig binnenbrengen van ziektebriefjes?

Laatste aanpassing: 
19/08/2020

Eén van uw werknemers is reeds een tijdje ziek. Tot nu heeft hij de ziektebriefjes – die telkens maar voor één week uitgeschreven zijn – steeds te laat binnen gebracht en u te laat verwittigd. Kan u de werknemer daarvoor ontslaan op grond van dringende redenen? Als de dokter weet dat de ziekteperiode langer dan één week duurt, kan de dokter dan ziektebriefjes per week uitschrijven? Moet u als werkgever enkel de eerste maand uitbetalen en neemt de ziekteverzekering het daarna over?

Ontslag om dringende redenen houdt in dat er een ernstige tekortkoming bestaat die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddelijk en definitief onmogelijk maakt. Het begrip dringende reden is geen absoluut begrip. Een bepaalde tekortkoming kan in het ene geval wel een motief zijn voor onmiddelijk ontslag, en in het andere geval niet. Het is volgens ons ten zeerste af te raden om in dit geval over te gaan tot een ontslag om dringende reden enkel en alleen op basis van de laattijdige afgifte van de ziektebriefjes. Ook een bezoek van de controlearts zal hier niets aan veranderen. De (enige) sanctie op het laattijdig binnenbrengen van een geneeskundig getuigschrift is immers de niet betaling van het gewaarborgd loon. De wet bepaalt dat wanneer een werknemer nalaat zijn werkgever onmiddelijk op de hoogte te brengen van de arbeidsongeschiktheid, kan het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de verwittiging voorafgaan. Vroeger kon in uitzonderlijke gevallen het niet naleven van de verwittingsplicht wél gesanctioneerd worden met ontslag om dringende reden, maar het is weinig waarschijnlijk dat een rechter die zware sanctie nog zal aanvaarden nu wettelijk is voorzien in een andere sanctie (niet-betaling gewaarborgd loon). 

De dokter kan trouwens perfect ziektebriefjes van 1 week uitschrijven, daar kan niets tegen ingebracht worden.

Gewaarborgd loon

Indien het gaat om een bediende moet de werkgever inderdaad 1 maand gewaarborgd loon betalen, daarna krijgt de bediende een uitkering van de mutualiteit.

Bij arbeiders is de regeling als volgt:

  • 1ste t.e.m. 7de kalenderdag - werkgever: 100 % van het normaal loon
  • 8ste t.e.m. 14de kalenderdag – werkgever:  85,88 % van het normaal loon
  • 15de t.e.m. 30ste kalenderdag – werkgever en mutualiteit
    • mutualiteit betaalt 60 % van het begrensd normaal loon 
    • werkgever betaalt 25,8 % van het begrensd normaal loon en 85,88 % van het loon boven de begrenzing
Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Arbeidsongeschiktheid, Ontslag, Ontslag van arbeidsongeschikte medewerkers, Ontslagmogelijkheden, Dringende reden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!