Kostprijs pandregister

Laatste aanpassing: 
14/12/2020

 

 

 

Handeling

Waarde van het pand

Kostprijs

 

Registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud of de vernieuwing ervan

Gelijk aan of minder dan 10.000 euro

20 euro

Tussen 10.000,01 euro en 25.000 euro

50 euro

Tussen 25.000,01 euro en 200.000 euro

100 euro

Tussen 200.000,01 euro en 500.000 euro

200 euro

Meer dan 500.000 euro 

500 euro

 

wijziging van de registratie

Gelijk aan of minder dan 10.000 euro

12 euro

Tussen 10.000,01 euro en 25.000 euro

30 euro

Tussen 25.000,01 euro en 200.000 euro

60 euro

Tussen 200.000,01 euro en 500.000 euro

120 euro

Meer dan 500.000 euro 

300 euro

Volledige verwijdering

Gelijk aan of minder dan 10.000 euro

8 euro

Tussen 10.000,01 euro en 25.000 euro

20 euro

Tussen 25.000,01 euro en 200.000 euro

40 euro

Tussen 200.000,01 euro en 500.000 euro

                                            80 euro

Meer dan 500.000 euro 

200 euro

BELANGRIJK

 

·       Is de verwijdering gedeeltelijk door verwijdering van een deel van de goederen waarop het pandrecht of het eigendomsvoorbehoud slaat, dan blijft de retributie berekend zoals hiervoor bepaald

·       Is de verwijdering gedeeltelijk door vermindering van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering gewaarborgd is, dan dient voor de berekening van de retributie rekening te worden gehouden met het bedrag van de vermindering.

·       Is de verwijdering gedeeltelijk door vermindering van het bedrag van de onbetaalde koopprijs, dan dient voor de berekening van de retributie rekening te worden gehouden met het bedrag van de vermindering.

·       Bij gelijktijdige vernieuwing van een pandrecht en hetzij een verwijdering of wijziging van onjuiste gegevens, hetzij een vermindering van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering gewaarborgd is, hetzij een combinatie van de voormelde handelingen, is enkel de hoogste van de voor elke handeling afzonderlijk voorziene retributie verschuldigd.

·       De retributie verschuldigd voor een rangafstand of overdracht van een pand of voor de overdracht van een eigendomsvoorbehoud bedraagt 10 euro.

 

Retributie voor het raadplegen van het pandrecht

 

De retributie verschuldigd voor het raadplegen van het pandregister bedraagt :

·       5 euro per raadpleging, daarin begrepen de aflevering van een elektronisch gehandtekend document waarin hetzij het negatief zoekresultaat, hetzij één pandrecht of eigendomsvoorbehoud wordt gedocumenteerd;

·       5 euro per bijkomend zoekresultaat waarvoor de aflevering van een elektronisch gehandtekend document wordt gevraagd.

 

 

Meer over: Betalingsachterstand, Contracten, Als het misloopt, Inhoud contract, Factuur, Niet-betaling factuur, Wanbetalers
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!