Krijg je als ondernemer een premie als je een warmtepomp installeert?

Laatste aanpassing: 
05/08/2022

Met een warmtepomp haal je warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) die je gebruikt om je pand of bedrijfsgebouwd te verwarmen. Een klimaatvriendelijke investering, want wist je dat je een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur haalt? 

Welke voorwaarden gelden er?

Het moet gaan om een nieuwe warmtepomp

 • die geplaatst wordt door een aannemer
 • in een gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend werd

 • waarbij de technische voorwaarden bij de plaatsing nageleefd worden

 • die blijft staan op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld

Welk bedrag kan je via deze premie ontvangen?

Het bedrag van je premie hangt af van het type van warmtepomp en varieert naargelang het elektrische compressorvermogen dan wel het geïnstalleerde gasvermogen uitgedrukt in kW. Dit zijn de maximale bedragen naargelang het type warmtepomp:

 • Geothermische warmtepomp: max. 57 000 euro
 • Lucht-waterwarmtepomp: max. 23 500 euro
 • Hybride lucht-waterwarmtepomp: max. 12 500 euro
 • Lucht-luchtwarmtepomp: max. 4 800 euro

Hoe kan je de premie bekomen?

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de twee jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur) voor de warmtepomp. De datum van je factuur moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 liggen.

De premie kan één keer per 10 jaar toegekend worden.

De premie is cumuleerbaar met de premie warmtepompboiler indien de warmtepompboiler eerst werd geplaatst.

Je moet een premieaanvraag indienen samen met volgende documenten:

 • Een kopie van alle facturen
 • Foto's van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
 • Het bewijs van de minimale energie-efficiënte eis.

Start je premie-aanvraag

UNIZO: partner van energietransitie in Vlaanderen 

UNIZO erkent als partner het grote belang van de energietransitie voor Vlaanderen en werkt actief mee aan de uitvoering ervan. Daarom:

 • ondersteunt UNIZO de optimale energie-efficiëntie en de omslag naar groene en andere klimaatvriendelijke energiebronnen
 • engageert UNIZO zich om als organisatie voortdurend zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan
 • sensibiliseert UNIZO medewerkers en leden om zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan.
 • informeert UNIZO over de energietransitie.
Meer over: Energie, Groene energie, Milieu, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen milieu en energie

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!