Krijg je een premie als je zonnepanelen op het dak van je woning installeert?

Laatste aanpassing: 
13/10/2022

Er is een éénmalige premie voor zonnepanelen op het dak van woningen. Deze premie moet je aanvragen bij netbeheerder Fluvius.

Welke voorwaarden gelden er?

 • De premie geldt enkel voor zonnepanelen die in dienst gesteld worden/werden na 1/1/2021

 • Het moet gaan om nieuwe zonnepanelen-installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA die door een aannemer geplaatst worden die beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT), of die de geplaatste installatie laat valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.

 • Je moet de zonnepanelen laten installeren op het dak van je gebouw(en).

 • de technische voorwaarden bij de plaatsing nageleefd worden

 

Welk bedrag kan je via deze premie ontvangen?

De premie is éénmalig en beperkt tot één premie per gebouw (het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast). 

Als je voldoet aan de vooropgestelde premievoorwaarden heb je recht op 300 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro

Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten exclusief btw, vermeld op de factuur.

Hoe kan je de premie bekomen?

Je moet een premieaanvraag indienen samen met volgende documenten:

 • Een kopie van alle facturen.

 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning als het gebouw aangesloten werd op het distributienet na 1 januari 2014, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend vóór die datum, of als het gebouw niet op het openbare net is aangesloten.

Start je premie-aanvraag

Hoe begin je aan zonnepanelen?

Overtuigd van de voordelen die zonnepanelen kunnen bieden? Dan kan je best volgende stappen ondernemen:

 • Stap 1: informeer je

 • Stap 2: kies de juiste installateur

 • Stap 3: laat je installatie keuren

 • Stap 4: meld je zonnepanelen aan bij Fluvius

 • Stap 5: geniet van je opbrengst na het aanmelden van je panelen

UNIZO: partner van energietransitie in Vlaanderen 

UNIZO erkent als partner het grote belang van de energietransitie voor Vlaanderen en werkt actief mee aan de uitvoering ervan. Daarom:

 • ondersteunt UNIZO de optimale energie-efficiëntie en de omslag naar groene en andere klimaatvriendelijke energiebronnen
 • engageert UNIZO zich om als organisatie voortdurend zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan
 • sensibiliseert UNIZO medewerkers en leden om zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan.
 • informeert UNIZO over de energietransitie.
Meer over: Energie, Groene energie, Milieu, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen milieu en energie

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!