Mijn algemene voorwaarden zijn te bekomen op eenvoudig verzoek’. Volstaat dat?

Laatste aanpassing: 
16/08/2022

Als ondernemer werk je waarschijnlijk met algemene voorwaarden. Wil je je er ook effectief op kunnen beroepen, moet je rekening houden met enkele spelregels rond kennisname en aanvaarding. De vermelding ‘Mijn algemene voorwaarden zijn te bekomen op eenvoudig verzoek’ volstaat alvast niet, zoals recent werd bevestigd door het Hof van Cassatie.

Algemene voorwaarden moeten in principe steeds voorafgaandelijk worden meegedeeld en aanvaard. Wanneer de algemene voorwaarden vermeld staan in de overeenkomst of offerte, is er een duidelijke voorafgaandelijke mogelijkheid tot kennisname. Staan ze echter alleen vermeld op de factuur, dan kan later steeds worden geargumenteerd dat men ze niet voorhand kende en bijgevolg niet heeft aanvaard.

Probeer daarom steeds de algemene voorwaarden zo vroeg mogelijk mee te delen via de offerte, overeenkomst of bestelbon. In een B2B context kan de (impliciete) aanvaarding wel blijken uit de uitvoering van de overeenkomst, handelsgebruiken, betaling of gebrek aan protest. Ten aanzien van consumenten zal de stilzwijgende aanvaarding echter veel moeilijker in te roepen zijn. Daarenboven zijn er ook strengere voorwaarden qua leesbaarheid (taal, lettergrootte,).

In het geval van een bestelbon of factuur, zullen de algemene voorwaarden moeilijk op de voorzijde kunnen worden opgenomen (wegens te lang). Belangrijk is dat je dan op de voorzijde duidelijk meedeelt dat de op de achterkant vermelde bepalingen deel uitmaken van de overeenkomst en dat ze door de koper gekend en aanvaard zijn.

Een voorbeeld:

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met deze onderneming, onderworpen aan de algemene voorwaarden die vermeld zijn op de rugzijde van onze documenten. De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Recent bevestigde het Hof van Cassatie dat in ieder geval de vermelding “mijn algemene voorwaarden zijn te bekomen op eenvoudig verzoek” onvoldoende is. Ook een loutere verwijzing naar de algemene voorwaarden via een hyperlink op een papieren document, werd door de rechtspraak al als onvoldoende beschouwd.

Kortom

  1. Je algemene voorwaarden deel je best mee voorafgaandelijk aan de contractsluiting.
  2. Verwijs steeds uitdrukkelijk op de voorkant van de factuur naar de algemene voorwaarden die op de achterkant zijn vermeld.
  3. De vermelding ‘de algemene voorwaarden zijn te bekomen op eenvoudig verzoek’ of een loutere verwijzing naar een hyperlink op een papieren document is onvoldoende.
Meer over: Contracten, Algemene voorwaarden
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!