Mijn werknemer wil gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof. Wat is dat eigenlijk?

Laatste aanpassing: 
07/10/2021

Het Vlaams Opleidingsverlof is de opvolger van het vroegere betaald educatief verlof. Wanneer jouw werknemers een erkende opleiding volgen, mogen ze een bepaalde periode afwezig zijn op het werk, terwijl ze verder loon krijgen. Na afloop krijg je als werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire compensatie.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Natuurlijk geldt het systeem niet voor eender welke opleiding. Het Vlaams opleidingsverlof geldt enkel bij een loopbaan- of arbeidsmarktgerichte opleiding, of wanneer een werknemer examens aflegt voor de Vlaamse examencommissie of voor een ervaringsbewijs.

Hoeveel opleidingsverlof krijgt mijn werknemer?

Bij opleidingen met een verplichte aanwezigheid bepalen de duur van de opleiding en de tewerkstellingsbreuk op hoeveel uur opleidingsverlof je medewerker precies recht heeft. Op  jaarbasis is dat maximum 125 uur.

Voor opleidingen zonder verplichte regelmatige aanwezigheid, is het aantal verlofuren gebaseerd op studiepunten, lestijden, of examens voor de examencommissie of voor erkenning van competentieverwerving.

"Dubbel" opleidingsverlof dankzij gemeenschappelijk initiatiefrecht

Op vraag van UNIZO krijg je als werkgever ook zelf een expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan je werknemers. Als werkgever heb je een goed zicht op de sterke/zwakke punten van je werknemers. Jouw duwtje in de rug richting opleiding kan je werknemers over de drempel(s) tillen. Je kan dit nooit als een verplichting opleggen aan je werknemer, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht.

De opleidingen die je voorstelt aan je werknemer hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job zijn en blijven ten laste van jou als werkgever. Vlaams opleidingsverlof blijft het individueel recht van de werknemer om opleiding te volgen en daartoe afwezig te zijn op het werk.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op jouw voorstel als werkgever verdubbelt zijn recht op Vlaams Opleidingsverlof en kan maximaal 250 uren opnemen.

Deze regeling geldt voor het schooljaar 2021-2022.

Hoe vraag ik de terugbetaling aan?

Terugbetalingsaanvragen moeten digitaal gebeuren, binnen de drie maanden na de start van een opleiding via het WSE-loket. Ook moet je per kwartaal het aantal gevolgde uren ingeven in de DmfA (aangifteplatform sociale zekerheid). De opleidingsschool laadt zelf de getuigschriften op. Op basis hiervan bepaalt de overheid hoeveel je terugbetaald krijgt.

Kan ik nog een beroep doen op betaald educatief verlof?

Ja, als je werknemer een opleiding voortzet kan je nog tot en met 2021 het systeem van betaald educatief verlof blijven toepassen.

Wie dat wil, kan echter ook kiezen voor het nieuwe systeem. Voor medewerkers die komend schooljaar een nieuwe opleiding starten is sowieso het Vlaams opleidingsverlof van toepassing. In Brussel en Wallonië blijft alles bij het oude.

Meer weten?

Vraag het aan Liantis / www.liantis.be

Voor de regels omtrent betaald educatief verlof in Brussel, klik hier. 

Meer over: Opleiding
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!