Mijn werknemer wil gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof. Wat is dat eigenlijk?

Laatste aanpassing: 
29/11/2022

Via het Vlaams Opleidingsverlof mogen jouw werknemers een erkende opleiding volgen en daardoor voor een bepaalde periode afwezig zijn op het werk, terwijl ze verder loon krijgen. Na afloop krijg je als werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire compensatie.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Natuurlijk geldt het systeem niet voor eender welke opleiding. Het Vlaams opleidingsverlof geldt enkel bij een loopbaan- of arbeidsmarktgerichte opleiding, of wanneer een werknemer examens aflegt voor de Vlaamse examencommissie of voor een ervaringsbewijs.
Je kan alle opleidingen die in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof terugvinden in de opleidingsdatabank

Hoeveel opleidingsverlof krijgt mijn werknemer?

Bij opleidingen met een verplichte aanwezigheid bepalen de duur van de opleiding en de tewerkstellingsbreuk op hoeveel uur opleidingsverlof je medewerker precies recht heeft. Op  jaarbasis is dat maximum 125 uur (via het gemeenschaplijk inititiefrecht kan dat opgetrokken worden tot maximaal 250u, zie hieronder). 
Voor opleidingen zonder verplichte regelmatige aanwezigheid, is het aantal verlofuren gebaseerd op studiepunten, lestijden, of examens voor de examencommissie of voor erkenning van competentieverwerving.

"Dubbel" opleidingsverlof dankzij gemeenschappelijk initiatiefrecht

Op vraag van UNIZO krijg je als werkgever ook zelf een expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan je werknemers. Als werkgever heb je een goed zicht op de sterke/zwakke punten van je werknemers. Jouw duwtje in de rug richting opleiding kan je werknemers over de drempel(s) tillen. Je kan dit nooit als een verplichting opleggen aan je werknemer, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht.

De opleidingen die je voorstelt aan je werknemer hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job zijn en blijven ten laste van jou als werkgever. Vlaams opleidingsverlof blijft het individueel recht van de werknemer om opleiding te volgen en daartoe afwezig te zijn op het werk.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op jouw voorstel als werkgever verdubbelt zijn recht op Vlaams Opleidingsverlof en kan maximaal 250 uren opnemen.

Deze regeling geldt op dit moment al zeker tot en met het schooljaar 2022-2023. 

Hoe vraag ik de terugbetaling aan?

Je kan voor elke medewerker die een afwezigheid kent voor het Vlaams Opleidingsverlof een forfait aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Terugbetalingsaanvragen moeten digitaal gebeuren via het WSE-loket. Je kan die aanvraag vroegste 3 maanden vóór en ten laatste 3 maanden na de startdatum van de opleiding kan u de aanvraag starten voor de terugbetaling van het forfait.Vanaf schooljaar 2022-2023 worden die 3 maanden strikt toegepast.
Ook moet je per kwartaal het aantal gevolgde uren ingeven in de DmfA (aangifteplatform sociale zekerheid). De opleidingsschool laadt zelf de getuigschriften op. Op basis hiervan bepaalt de overheid hoeveel je terugbetaald krijgt.

U kan de aanvraag ook toevertrouwen aan uw sociaal secretariaat. 

Meer weten?

Vraag het aan Liantis / www.liantis.be

Voor de regels omtrent betaald educatief verlof in Brussel, klik hier. 

Meer over: Opleiding
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!