Moet u een ander werkritme toestaan aan werknemers tijdens de ramadan of andere religieuze vastenperiodes?

De ramadan is terug van start gegaan. Een belangrijke periode voor praktiserende moslims, daarom wil Unizo alle moslims, zowel ondernemers als werknemers, een inspirerende ramdan toewensen. Zijn er bepaalde zaken waar u als werkgever rekening mee moet houden tijdens de Ramadan?

Aangepast werkritme?

Als werkgever mag u van uw werknemers verwachten dat zij tijdens de arbeidsuren arbeidsprestaties leveren. Werknemers kunnen zich niet op de godsdienstvrijheid beroepen om van hun werkgever te eisen dat deze hun werkritme aanpast aan de godsdienstige voorschriften in verband met het vasten. U moet hen als werkgever wel de nodige tijd geven om hun geloofsplichten te vervullen, maar kan zich in eerste instantie laten leiden door arbeid gerelateerde factoren zoals de organisatie van het werk, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften,...

Variabel uurrooster?

Ondernemingsregels die op zichzelf niets met geloof te maken,  zoals bijvoorbeeld een vast uurrooster, kunnen mogelijks nadelig zijn voor werknemers die omwille van hun geloof vasten. Wie aan de ramadan deelneemt, eet normaal gezien niet tussen zonsop- en zonsondergang. Afhankelijk van het seizoen waarin de vastenperiode valt, kan de werknemer al aan het werk zijn op het moment dat nog gegeten mag worden of op het moment waarop de vasten verbroken moet worden. Een strikte toepassing van het uurrooster kan dan een zekere impact hebben. Als werkgever moet u dan kunnen aantonen dat er een ‘zwaarwichtige arbeid gerelateerde reden’ is om het uurrooster ongewijzigd toe te passen, bijvoorbeeld omwille van de vlotte organisatie van ploegwerk.  Daarnaast moet het ook ‘passend en noodzakelijk’ zijn om vast te houden aan het normale uurrooster. Als het werk ook gemakkelijk op een andere manier georganiseerd kan worden, is dat vaak een betere optie en kunnen daarmee eventuele problemen van indirecte discriminatie op grond van geloof mee vermeden worden.

Een beetje redelijkheid van beide kanten...

Samengevat vraagt de wetgever dus redelijkheid van beide kanten. Als ondernemer kan u bijvoorbeeld opdracht geven om eerst een dringende bestelling af te werken, maar omgekeerd kunnen werknemers ook vragen om een korte pauze te nemen om iets kleins te eten op een moment dat dit de ondernemingsactiviteit niet hindert. Sommige bedrijfsleiders staan toe dat vastende werknemers het wettelijke minimum aan pauzes nemen of iets langer blijven doorwerken, zodat zij ’s morgens iets klein kunnen eten vlak voor de start van het vasten of ’s avonds bij het verbreken van de vasten. Dit maakt dat de oplossingen eventueel anders kunnen zijn voor arbeiders die ingeschakeld zijn in een vast ploegenstelsel dan voor bedienden die hun werk voor een deel zelf kunnen organiseren. 

Uiteraard is dit alles een uitdaging voor ondernemers, maar een inspanning in de ene richting maakt dat werknemers meer gemotiveerd zijn om zelf ook flexibel te zijn op andere momenten.

Tips

Lees hier hoe u als ondernemer (commercieel) kunt inspelen op de Ramadan met nuttige tips en een affiche die u kan afdrukken en uithangen in uw zaak.

Meer info

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Diversiteit
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!