Moet u opdraaien voor de schulden van de aannemer die werken bij u uitvoert (inhoudingsplicht)?

Laatste aanpassing: 
14/07/2020

Belangrijke controleverplichting voor alle ondernemers nu via eenvoudige app of online tool.

U heeft als ondernemer uw kantoorruimte laten herinrichten door een aannemer. De werken werden goed uitgevoerd en betaald. Nu krijgt u enkele maanden later plots een brief in de bus van de RSZ waarin gemeld wordt dat de betrokken aannemer intussen failliet is verklaard en u aangesproken wordt om zijn nog openstaande sociale en fiscale schulden te betalen. Hoe kan dat nu?

U moet rekening houden met de zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden. Dat betekent dat u mee aansprakelijk kan gesteld worden als uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Let op! Ook als u zelf geen aannemer bent, dan valt u onder deze regeling. Bovendien geldt die regel niet alleen voor bouw- en verbouwingswerken die u door aannemers laat uitvoeren, maar ook voor werken en diensten die u laat uitvoeren door:

 • tuinaannemers (grondwerken, aanleggen van tuinen),
 • schoonmaakbedrijven (kuisen van gebouwen),
 • bewakingsdiensten,
 • diensten uit de vleessector

Hoe kan u daaraan ontkomen?

 1. U kan die hoofdelijke aansprakelijkheid vermijden als u op het moment van de contractsluiting nagaat of er sociale en/of fiscale schulden zijn: zo ja, dan past u best voor een samenwerking totdat de schulden weg zijn.
   

  Tip

  U kan nu via één tool nagaan of uw contractspartij fiscale of sociale schulden heeft, zodat u deze inhoudingen kan doorstorten. Dat kan via www.checkinhoudingsplicht.be of de bijhorende app.

 2. En ingeval u (en dit is het tweede controlemoment) bij iedere betaling van de factuur correcte inhoudingen en doorstortingen verricht, voor zover de aannemer dan fiscale of sociale schulden heeft. Die inhoudingen bedragen voor fiscale schulden en sociale schulden respectievelijk 15% en 35% van het te betalen bedrag, exclusief BTW. Verricht u geen inhoudingen en doorstortingen, dan blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid gelden en kan u aangesproken worden om die te betalen. Voor fiscale schulden bestaat er op de hoofdelijke aansprakelijkheid wel een limiet van 35% van de totale prijs van het werk. Voor sociale schulden bedraagt de limiet 100%, maar die kan worden verminderd tot 65% indien ook de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden van toepassing is. Daarenboven riskeert u ook een bijslag.

Afgepunt

 • Als u werken of diensten laat uitvoeren door aannemers, tuinaannemers, schoonmaakbedrijven, bewakingsdiensten of vleessector, check dan of deze geen sociale of fiscale schulden heeft. Doe dit zowel op het moment van contracteren, als op ieder moment van betaling van een factuur. Dat kan nu eenvoudig via www.checkinhoudingsplicht.be of via de bijhorende app
   
 • Verricht een correcte inhouding en doorstorting bij iedere betaling van de factuur ingeval de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Zo niet, kan u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden en bijkomend boetes oplopen.

 

  Meer over: Bouw, Inhoudings- en doorstortingsplicht

  Op zoek naar meer ondernemersinfo?

  Voor andere nuttige ondernemersinfo
  raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
  geef je zoekterm in of zoek per thema
  of trefwoord in onze databank.

  Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
  een persoonlijk eerstelijns advies of een
  nuttig contact.

  Ons adviesteam staat voor je klaar!