Nieuw in 2017: Diverse maatregelen

Overzicht

1. Verplicht EORI-nummer bij import

2. Verplicht elektronisch factureren aan de Vlaamse overheid

3. Nieuw systeem Reprografie (kopieervergoeding)

4. Terugbetaling privé-kopie (multi-)mediatoestellen en dragers

5. Nieuwe regels inzake overheidsopdrachten

6. Automatische vergoeding voor zelfstandigen bij hinder door openbare werken

7. Andere wetswijzigingen op komst

8. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. Verplicht EORI-nummer bij import

Het EORI-nummer is reeds verplicht voor exporterende bedrijven en zal vanaf 9 januari 2017 ook verplicht worden bij de import van goederen in de Europese Unie. Dankzij het EORI-nummer (Economic Operator’s Registration and Identification) kan de douane alle marktdeelnemers die douanehandelingen stellen op dezelfde manier identificeren. In België komt het EORI-nummer overeen met het KBO-nummer, maar de ondernemer moet zijn toestemming geven voor publicatie van deze gegevens in de TAXUD-EORI databank.

Bedrijven die al een EORI-nummer hebben, kunnen ditzelfde nummer gebruiken voor hun importzendingen. Bedrijven die nog geen EORI-nummer hebben, dienen zich tijdig te registreren bij de EORI-cel door een aanvraagformulier in te vullen.

Meer info kan u hier nalezen

2. Verplicht elektronisch factureren aan de Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2017 verplicht de Vlaamse Overheid haar leveranciers om facturen op elektronische wijze te verzenden (verplichte e-facturatie of e-invoicing). Een PDF versturen via email zal dus niet langer volstaan. Facturen moeten voortaan worden aangeleverd in XML formaat op het platform ‘Mercurius’. KMO’s zullen de mogelijkheid behouden om facturen manueel (gratis) in te putten op het overheidsplatform, maar voor een rechtstreekse input zal beroep gedaan moeten worden op een externe partij. Voor facturatie van opdrachten onder de € 8.500 kunnen micro-ondernemingen van een uitstel van één jaar gebruikmaken (dus tot 1 januari 2018).

► Meer weten over elektronische facturatie? Klik hier.

3. Nieuw systeem Reprografie (kopieervergoeding)

Tot hiertoe bestond er enerzijds een forfaitaire heffing op enerzijds kopieertoestellen en anderzijds een evenredige vergoeding op kopieën van beschermde werken.  In de nieuwe regeling wordt de vergoeding voor kopieertoestellen afgeschaft. In plaats daarvan stijgt het bedrag van de evenredige vergoeding die aangerekend wordt per kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk. Het bedrag van de vergoeding is vastgesteld op 0,0277 euro per reproductie. Naast de auteurs behouden ook de uitgevers hun vergoeding. Die wordt eveneens vast gesteld op 0,0277 euro per reproductie. Daarvoor wordt er om juridische redenen een afzonderlijk, specifiek recht voor uitgevers gecreëerd. Het is de bedoeling dat alle vergoedingen ook in de toekomst geïnd worden door één beheersvennootschap, zijnde Reprobel.

Deze nieuwe regeling zal gelden voor het jaar 2017. Intussen komt er een nieuwe studie naar het kopieergedrag, die moet toelaten de tariefregeling ten gronde te evalueren en zonodig aan te passen.

4. Terugbetaling privé-kopie (multi-)mediatoestellen en dragers

In toepassing van de wet op de auteursrechten wordt er een auteursrechtelijke vergoeding geheven op alle toestellen en dragers waarmee en waarop je foto’s, muziek of films kan kopiëren en/of opslaan. Het gaat onder meer over USB-sticks, MP-3/MP4-spelers, smartphones, tablets, externe harde schijven, blanco DVD’s. Bij aankoop van elk van deze producten – via kleinhandel of groothandel – zit altijd de zogenaamde vergoeding voor privé-kopie of thuiskopie inbegrepen in de prijs. Ondernemers die deze toestellen en dragers aankopen louter voor professioneel gebruik, kunnen deze vergoedingen voortaan terugvragen.

5. Nieuwe regels inzake overheidsopdrachten

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten heeft als doel om ook zelfstandigen en KMO's meer toegang te geven om mee te dingen naar openbare aanbestedingen. Ook de procedures zijn hervormd en vereenvoudigd. De nieuwe wet zal wellicht ten laatste medio 2017 in werking treden.

6. Automatische vergoeding voor zelfstandigen bij hinder door openbare werken

Er komt in de loop van 2017 een nieuw compensatiemechanisme voor zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken. Ze zullen niet langer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, maar automatisch een vergoeding krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn hun zaak te sluiten om hier aanspraak op te kunnen maken. Wanneer de regeling precies in werking zal treden ligt nog niet vast.

7. Nog in 2017 komen er belangrijke hervormingen in volgende wetgeving:

  • WCO & Faillissementswet
  • Wetgeving op de vennootschappen, met een hervorming van de vennootschapsvormen.

8. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://www.unizo.be/brussel/fiscale-hervorming-2017-enkel-ten-voordele-van-de-bewoners

 

 

 

 

Meer weten over nieuwigheden in andere domeinen?

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!