Nieuw in 2017: Milieu & Energie

Omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017

De omgevingsvergunning is de integratie van de bouw- en milieuvergunning tot één unieke vergunning. De integratie betekent minder procedures en tijdswinst voor belangrijke investeringsprojecten of bedrijfsuitbreidingen. De ondernemer zal nog slechts één aanvraagdossier moeten indienen bij een digitaal omgevingsloket, daarop volgt één openbaar onderzoek, één adviesronde en één beslissing. 

Lage Emissiezone Antwerpen vanaf 1 februari 2017

Vanaf 1 februari moeten ondernemers rekening houden met de lage-emissiezone in Antwerpen. In die zone (binnen de singel) worden auto's, bestelwagens of vrachtwagens met een te hoge uitstoot van fijn stof en roet geweerd. Tot 2020 mogen enkel benzine- of LPG-wagens met euronorm 1 en meer, en dieselwagens met euronorm 4 en hoger, vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone rijden.

Voor meer info klik hier.

Nieuwe regels om fijn stof bij bouwwerken te beperken

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht, die langer dan één dag duren, de stofemissies zo laag mogelijk te houden om overlast voor omwonenden te beperken.  De nieuwe milieuvoorwaarden in de VLAREM-reglementering zijn bedoeld om het fijn stof dat bij werken vrijkomt te beperken tot een strikt minimum. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied.

Automatische carwashinstallaties: bijkomende verplichtingen inzake watergebruik, waterzuivering en afvalwaterlozing.

Vanaf 1 januari 2017 zijn automatische carwashinstallaties (in de vorm van een wasstraat of roll-over) met bruto waterverbruik van meer dan 1500 m³/jaar verplicht om een zuiverings- of recyclage-unit te voorzien die de toevoer van vers water (leidingwater, grondwater of regenwater) beperkt tot max. 80 liter per voertuig dat gewassen wordt. Bovendien worden verplichtingen opgelegd inzake het lozen van afvalwater. 

Voor meer info klik hier.

Meer weten over nieuwigheden in andere domeinen?

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!