Nieuw in 2017: Sociaal statuut

Overzicht

1. Langer en flexibeler moederschapsverlof voor zelfstandige moeders

2. Nieuw statuut "student-ondernemer"

3. Uitbreiding faillissementsverzekering naar overbruggingsverzekering

4. Verhoging voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers

1. Langer en flexibeler moederschapsverlof voor zelfstandige moeders

Bevallen moeders die als zelfstandige zijn ingeschreven, kunnen voortaan maximum 12 weken i.p.v. 8 weken moederschapsrust opnemen. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de periodes van moederschapsrust die vanaf 1/1/2017 beginnen lopen. Eerder dit jaar (1/10/2016) trad ook al de vrijstelling van sociale bijdrage in werking waardoor bevallen moeders geen sociale bijdrage moeten betalen het eerste kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling.

2. Nieuw statuut "student-ondernemer"

Hierdoor kunnen, vanaf 1 januari 2017,  jongeren die hun studies combineren met ondernemen nog steeds fiscaal ten laste blijven van hun ouders. Het voorstel is van toepassing op student-ondernemers tussen de 18 en 25 jaar die is ingeschreven voor lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend wordt door de bevoegde instantie.

Het statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen. Jongeren die hun inkomsten beperken tot 6.505,33 EUR zullen hierdoor geen bijdragen moeten betalen. De student-ondernemer die deze grens overschrijdt en toch bijdragen betaalt zal eigen rechten openen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Klik hier voor meer info.

3. Uitbreiding faillissementsverzekering naar overbruggingsverzekering

Tot hiertoe gold de faillissementsverzekering maar in een beperkt aantal gevallen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling of brand en vernieling. In de praktijk betekent dit dat maar een klein deel van de zelfstandigen hier gebruik van kon maken. De huidige faillissementsverzekering wordt hervormd tot een overbruggingsverzekering. Die dekt ook stopzettingen om economische redenen. Door de hervorming naar een overbruggingsrecht komt er een opvangnet voor alle zelfstandigen die hun activiteiten gedwongen moeten stopzetten, inclusief omwille van economische redenen.

Lees hier verder voor meer info.

4. Verhoging voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers

De laagste pensioenen die voor een volledige loopbaan worden toegekend aan werknemers en zelfstandigen, zullen vanaf 1 januari 2017 met 0,7% stijgen.

 

Meer weten over nieuwigheden in andere domeinen?

 

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!