Nieuw in 2019: nieuwe regels inzake personeel

Laatste aanpassing: 
24/12/2018

Ouderschapsverlof van 1/10de wordt mogelijk  

Het zal wettelijk mogelijk worden voor werknemers om hun prestaties met 1/10de te verminderen in het kader van het ouderschapsverlof. Met die maatregel kunnen ouders gedurende 40 maanden een halve dag per week of tweewekelijks een volledige dag ouderschapsverlof opnemen. Het principe is goedgekeurd. Zodra ook de toepassingsmodaliteiten (duur,  toekenningsvoorwaarde, bedrag van  de uitkering etc.) aangepast zijn, kan de nieuwe vorm van ouderschapsverlof effectief in werking treden.

Aanpassingen doelgroepverminderingen  

Wie een jongere of oudere werknemer in dienst neemt, heeft recht op een doelgroepvermindering. De bedragen van die doelgroepvermindering stijgen vanaf 1 januari 2019. Er is geen overgangsperiode voorzien. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de wijzigingen ook van toepassing op de al lopende doelgroepverminderingen. Je hoeft als werkgever niets te wijzigen in de RSZ-aangifte.

Mobiliteitsbudget

Opgelet: dit is nog onder voorbehoud! Door de val van de regering dreigt dit er niet te komen...

Dat is een budget dat je als werkgever kan toekennen aan jouw werknemer(s) als alternatief voor een bedrijfswagen. Op dit moment is de regeling nog niet definitief goedgekeurd, al is het wel de bedoeling dat dit in 2019 in werking zal treden. Hoe werkt dat mobiliteitsbudget nu concreet? Via het mobiliteitsbudget zal jouw werknemer zijn bedrijfswagen kunnen inleveren via drie mogelijke formules:

 • Omschakelen naar een andere bedrijfswagen, maar een milieuvriendelijker exemplaar.
 • Omschakelen naar duurzame vervoermiddelen en -diensten (vb.: fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling,….) en dat voor aankoop, gebruik en onderhoud.
 • Restsaldo in cash. Pas op het einde van het jaar ontvangt je werknemer éénmalig het niet-bestede deel van het mobiliteitsbudget (=pijler 3) in cash.

Fiscaal gezien is het bedrag volledig vrijgesteld voor jouw werknemer én voor jou als werkgever.

Arbeidsdeal

Opgelet: dit is nog onder voorbehoud! Door de val van de regering dreigt dit er niet te komen...

 • Uitbreiding overuren

Er komt een uitbreiding van het fiscaal voordeelregime voor overuren van de eerste 130 naar de eerste 180 overuren.

 • Versoepeling scholingsbedingen bij knelpuntberoepen

Het wordt eenvoudiger om afspraken te maken met werknemers die verplichte opleidingen volgen om hen een deel van de opleidingen te laten terugbetalen als ze het bedrijf vroegtijdig verlaten.

 • Outplacement voor wie zijn werk verliest wegens medische overmacht

De werknemer van wie je de arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van ziekte of medische overmacht, zal recht hebben op een outplacementbegeleiding. Daarbij moet rekening gehouden worden met de gezondheidsproblematiek van de werknemer.

 • Vervroegde inschrijving bij de tewerkstellingsdienst – informatieplicht door de werkgever

Werknemers worden verplicht om zich binnen de maand in te schrijven bij hun gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, wanneer ze zonder te presteren opzegtermijn worden ontslagen. Om ervoor te zorgen dat de werknemer die verplichting niet uit het oog verliest, moet je als werkgever je werknemer daarvan voortaan schriftelijk op de hoogte brengen op het ogenblik dat je met de werknemer een dergelijk akkoord sluit.

 • Starterslonen

Er komt een technische bijsturing van het systeem van starterslonen voor jongeren.

 • Verstrenging SWT (vroegere brugpensioen) en landingsbanen

De voorwaarden worden aangepast als volgt:

 • Werknemers kunnen pas van een SWT genieten na een loopbaan van 41 jaar in plaats van 40 jaar.
 • Werknemers kunnen pas van een SWT genieten na herstructurering vanaf 59 jaar.
 • Om van een landingsbaan te kunnen genieten moet een werknemer voortaan minstens 60 jaar oud zijn.

Werken op zondag: vereenvoudigde regeling

Normaal gezien geldt er een verbod op zondagswerk. Toch is het al langer mogelijk voor winkels en kappers in toeristische centra en badplaatsen om medewerkers tewerk te stellen op zondag. Die specifieke regeling is recent aangepast. De nieuwe regels zijn in voege sinds 10/11/2018 en zullen dus volledig uitwerking voor kalenderjaar 2019. De tewerkstelling op zondagen wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar. Dat heeft een impact op de bestaande regels:

 • De toegelaten 39 zondagprestaties tellen per werknemer. Zo kan je als werkgever iedere zondag personeel tewerkstellen, zolang je het maximum van 39 zondagen per werknemer niet overschrijdt.
 • Je kan zelf kiezen wanneer je jouw werknemers op zondag laat werken. Er zijn geen vastgestelde periodes meer.
 • De voorwaarde om enkel personeel tewerk te stellen op zondagen als er een evenement is of als er op de locatie bezienswaardigheden zijn, is verdwenen.

Wijziging van de regeling inzake arbeidskaarten

Lees er hier meer over

 

Meer over: Personeel
Thema: Actueel

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!