Nieuw vanaf 1 juli 2017

Operationeel

Nieuw systeem van vergoeding i.g.v. hinder bij openbare werken

De vroegere steunmaatregelen in geval van hinder bij openbare werken worden afgeschaft: de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage verdwijnen vanaf 1 juli 2017. Opgelet: als u nu hinder ondervindt van openbare werken dan kan u énkel gebruik maken van de huidige steunmaatregelen en dit uiterlijk tot 30 juni 2017! Lees hier meer
De nieuwe steunmaatregelen vallen uiteen in twee delen: een vast bedrag van 2000 € (de hinderpremie) en een vergoeding van 80 € per sluitingsdag (de sluitingspremie).

Lees er alles over op www.unizo.be/hinderpremie

Nieuwe regels overheidsopdrachten

Op 30 juni 2017 treden de nieuwe regels inzake overheidsopdrachten in werking. Er zijn onder meer nieuwigheden op vlak van gunningsprocedures, regelmatigheid van offertes en de beoordeling van uitsluitings- en selectiecriteria. Unizo bereidt hierover een adviespocket voor waarin u alle nieuwe regels en procedures kan terugvinden, evenals praktische tips en advies. Deze pocket is beschikbaar vanaf 30 juni 2017.

www.unizo.be/overheidsopdrachten

MIlieu & Energie

Daling milieubijdrage zonnepanelen

PV CYCLE BELGIUM kondigt aan dat de verplichte milieubijdrage voor photovoltaïsche zonnepanelen zal dalen vanaf 1 juli 2017. De milieubijdrage wordt gehalveerd van 4 EUR (excl. btw) naar 2 EUR (excl. btw) per zonnepaneel. Voor meer info lees hier verder.

Aanpassing Recupel-bijdragen

Zoals elk jaar wijzigingen op 1 juli de Recupel-bijdragen voor de producten (apparaten) op de productenlijst.

Meer info op www.recupel.be

Fiscaal

Indexering tarieven kilometerheffing

In Vlaanderen en Brussel komt er een indexaanpassing van de bedragen voor de kilometerheffing.

Het betreft een aanpassing van de tarieven aan de index der consumptieprijzen, zoals bepaald in het decreet/ordonnantie.  Wallonië heeft beslist deze in 2017 niet door te voeren. De nieuwe tarieven zijn hier te vinden. Op 1 juli wordt er ook 33 kilometer toegevoegd aan het betalende tolwegennet in Wallonië.

Nieuwe regels voor btw-tarief fietsherstellingen en -onderhoud

Zowel de herstelling als het onderhoud van fietsen is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Vanaf 1 juli 2017 zal voor het toe te passen btw-tarief rekening gehouden moeten worden met de volgende nieuwe regels wanneer bij een onderhoud of herstelling van een fiets of dergelijk rijwiel, ook benodigdheden (bv. smeerolie) en onderdelen (bv. wiel, binnenband, zadel) worden gebruikt:

  • 21% voor de levering van de onderdelen;
  • 6% voor de werkuren, met inbegrip van de gebruikte benodigdheden (bv. lijm, smeerolie, enz).

Ruling voor freelancejournalisten: 50 % baten, 50 % auteursrecht

De Vlaamse krantenuitgevers  hebben met de FOD Financiën een akkoord (ruling) bereikt over het fiscaal statuut van de vergoedingen die nieuwsmedia betalen aan freelancejournalisten voor de overdracht en/of licentie van auteursrechtelijke bijdragen. Volgens deze ruling wordt de helft van de globale vergoeding beschouwd als gewone beroepsinkomsten of ‘baten’ en de andere helft als ‘auteursrechtelijke vergoeding’, waarop een specifiek fiscaal regime van toepassing is. De nieuwe regeling geldt voor alle freelancers die voor een uitgever werken, zowel in hoofd- als in bijberoep en treedt in werking vanaf 1 juli 2017.

Diverse

Aanpassing bedrag kilometervergoeding werknemers

Indien uw werknemers voor beroepsdoeleinden hun eigen wagen gebruiken, wordt van u als werkgever verwacht dat u deze kosten terugbetaalt. Dit is de zogenaamde kilometervergoeding. Aangezien het een vergoeding voor kosten betreft, is deze vergoeding niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt. Jaarlijks is er op 1 juli een indexatie van deze kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2017 bedraagt die 0,3460 € / km. Lees hier alles over de kilometervergoeding.

Gereglementeerde boekenprijs

Vanaf 1 juli 2017 is er een Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) van kracht binnen de Vlaamse Gemeenschap. Boekenhandelaars zijn dan verplicht om nieuwe boeken te verkopen aan de prijs die bepaald wordt door uitgevers of importeurs. Voor bepaalde boeken en voor bepaalde promoties bestaan er wel uitzonderingen. Lees er hier alles over.

Mogelijks ook interessant voor u...

Alles over de nieuwe regels inzake privacy: een beknopte snelwijzer, een handige checklist of een filmpje? Check het hier!

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!