Nieuwe procedure voor onbetwiste schuldvorderingen B2B (betalingsbevel)

Laatste aanpassing: 
28/09/2022

Sinds 2 juli 2016 kan u onbetaalde B2B-facturen rechtstreeks via de deurwaarder innen, zonder eerst via de rechter te moeten gaan. Dat is voorzien in het nieuwe "betalingsbevel", waardoor u gemakkelijker openstaande facturen zal kunnen invorderen. Maar er gelden een aantal voorwaarden:

Voor welke schuldvorderingen?

De procedure geldt enkel voor:

  • Onbetwiste schuldvorderingen. Facturen die door de klant betwist worden, komen dus niet in aanmerking voor deze procedure.
  • B2B-facturen: enkel schuldvorderingen op ondernemers kunnen via deze procedure worden geïnd. Facturen t.a.v. consumenten of de overheid dus niet.
  • Facturen ten aanzien van ondernemingen in faillissement, WCO of collectieve schuldenregeling komen evenmin in aanmerking voor deze procedure.

Wat kan ingevorderd worden?

Geldschulden, ongeacht het bedrag.

De bijkomende wettelijke verhogingen, de eventuele invorderingskosten en desgevallend intresten/schadebeding ( de intresten/schadebeding die u via deze procedure kan vragen, zijn wel beperkt tot 10% van de hoofdsom).

Hoe verloopt de procedure?

De procedure moet steeds ingeleid worden via een advocaat. U kan ze dus niet zelf opstarten. De advocaat moet eigenlijk enkel de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Maar het spreekt voor zich dat u de advocaat best ook op voorhand al raadpleegt met de vraag of uw dossier voldoende gestoffeerd is met bewijsmateriaal, en of de schuldvordering wel degelijk als ‘ niet – betwist’ kan worden bestempeld.

De procedure zelf wordt gevoerd door de gerechtsdeurwaarder. Deze zal de schuldenaar eerst een ‘aanmaning tot betaling’ betekenen. Vanaf dan heeft de schuldenaar één maand de tijd om één van de volgende zaken te doen:

  1. Ofwel betwist de schuldenaar: hij moet dan binnen die maand de redenen van de betwisting opgeven. In dat geval stopt de procedure, en kan de schuldeiser de schuld enkel nog via de gewone rechtbank invorderen.  Let wel: de rechter zal nauwkeurig nagaan of de redenen die werden opgegeven aan de gerechtsdeurwaarder voldoende zijn, zo niet riskeert de schuldenaar een boete!
  2. Ofwel vraagt de schuldenaar een betalingsregeling. De gerechtsdeurwaarder kan dan bemiddelen om zo’n regeling te vinden.
  3. Ofwel lukt het niet om een afbetalingsregeling te vinden ( of vraagt de schuldenaar die niet), en betwist de schuldenaar de factuur ook niet, dan moet hij betalen. De gerechtsdeurwaarder zal dan acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van één maand, een proces-verbaal opmaken, dat dezelfde kracht heeft als een beslissing van de rechtbank.

De gerechtsdeurwaarder is verplicht een bij wet omschreven model te gebruiken wanneer hij de aanmening betekent:

Bestand antwoordformulier_bij_de_akte_van_aanmaning_tot_betalen_bij_invordering_van_onbetwiste_geldschulden.docx

Meer over: Betalingsachterstand, Contracten, Als het misloopt, Factuur, Niet-betaling factuur
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!