Nieuwe regels inzake woninghuur op komst.

Sinds de laatste staatshervorming is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit. In dit kader heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van Vlaams Huurdecreet goedgekeurd. Dat komt in de plaats van de huidige federale woninghuurwet (het huurrecht dat van toepassing is op woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats). Daarnaast wordt er ook een dwingend kader uitgewerkt voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2019 (en niet 1 september 2018 zoals eerst aangekondigd). 

Maatregelen voor de verhuurders

De huurwaarborg wordt verhoogd van twee naar drie maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. Op die manier worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken. De opzeggingsmogelijkheid met het oog op renovatie wordt versoepeld.

Ingeval van nietigverklaring van de huurovereenkomst omdat de woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan er toch een bezettingsvergoeding worden opgelegd.

De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade, ontstaan door eigen fout. 

De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten.

In de toekomst zullen naast huurdersorganisaties ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund kunnen worden.

Maatregelen voor huurders

Er komt een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan.

Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.

De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden en kan de huurder terugbetaling vragen van de huurgelden.

Bij een dreigende uithuiszetting wordt het OCMW sneller op de hoogte gebracht.

 

Meer over: Huur, Woninghuur

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!