Nieuwe regels rond cashbetalingen

Door een wet van 18 september werd het verbod op cashbepalingen (nog maar eens) gewijzigd. Wanneer mag u nu als ondernemer grotere bedragen wel en niet met cash geld betalen?

Sinds 16 oktober 2017 gelden inderdaad een aantal nieuwe regels wanneer u grotere bedragen in cash geld wil betalen. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Afschaffing voorschotregeling

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de voorschotregeling van 10%. Tot nu toe mocht u als handelaar voor verkopen van méér dan 3.000 euro enkel een voorschot van maximaal 10% van het totale bedrag in cash ontvangen. Die regel wordt nu afgeschaft: ongeacht de omvang van het bedrag, mag steeds maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden.
Bijvoorbeeld: u verkoopt een product van 4.500 euro? Dan mag u onder de nieuwe regels maximaal 3.000 euro daarvan in cash geld ontvangen. Onder de oude regels zou dat maximaal 10% of 450 euro zijn geweest.

Uitbreiding toepassingsgebied

Een tweede belangrijke wijziging is de uitbreiding van het toepassingsgebied. Onder de huidige wet gold het verbod enkel voor verkopen door handelaars. Nu geldt het verbod voor alle betalingen en schenkingen, behalve tussen consumenten onderling. Het verbod geldt dus zowel wanneer u als ondernemer iets koopt of verkoopt, zowel ten aanzien van particulieren als ten aanzien van andere ondernemingen.
Hierdoor wordt het toepassingsgebied ook uitgebreid naar landbouwers, vrije beroepen en vzw’s.

Afwijkende regelingen

De afwijkingen op het verbod, die nu reeds bestaan, blijven grotendeels het zelfde. Zo mag de verkoop van een onroerend goed helemaal niet in cash worden betaald. Hetzelfde geldt voor de aankoop van oude metalen, koperkabels of producten die edele metalen bevatten.

Overzicht globale regeling

Voor een overzicht van de gloabele regeling inzake cashbetalingen, klik hier.

 

Meer over: Betaalverkeer, Cash

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!