Nieuwe richtlijnen m.b.t. beleid inzake btw-boetes

Laatste aanpassing: 
05/08/2022

De btw-boetes zijn sinds verscheidene jaren een doorn in het oog van ondernemers. De willekeur waarmee ze worden toegepast, de strenge interpretatie, de hoge bedragen en de quasi-onmogelijkheid om een btw-boete kwijt te schelden worden beschouwd als de belangrijkste redenen hiervoor.

Om deels tegemoet te komen aan deze verzuchtingen heeft de minister van financiën daarom een interne instructie uitgeschreven aan zijn belastingadministratie. Deze instructie verlegt de focus van de “kwade trouw” naar de “goede trouw”.

Zo zal de belastingadministratie een boete rechtstreekse kwijtschelden indien het je eerste inbreuk is als ondernemer in een periode van vier jaar en je de inbreuk te goeder trouw hebt gemaakt. Daarnaast moet het gaan om boetes die geen impact hebben op het verschuldigde btw bedrag (bijvoorbeeld niet-proportionele boetes).

De instructie aan de belastingadministratie is een zeer belangrijke stap naar de normalisering van de btw-boetes. Het principe van de goede trouw invoeren is alvast een positief signaal naar de Belgische ondernemer!

Situatie vroeger

Situatie na de nieuwe instructie

Boetes kunnen niet kwijtgescholden worden tenzij bij overmacht

Boetes worden automatisch kwijtgescholden indien voorwaarden voldaan zijn

Geen onderscheid tussen boetes

Boetes worden opgedeeld in categorieën

Uitgaan van kwade trouw belastingplichtige

Principe van goede trouw als uitgangspunt

Wat zijn de voorwaarden om van de versoepelde regels inzake btw-boetes te kunnen genieten?

1)     het is de eerste overtreding van dezelfde aard die je maakt binnen een periode van 4 jaar

2)     je hebt de overtreding te goeder trouw begaan

3)     je moet een individueel en gemotiveerd verzoekschrift indienen

4)     je hebt de gesanctioneerde verplichting vervuld en je hebt alle periodieke aangiften ingediend

Overzicht

Categorie van inbreuk

Nieuw boetebeleid van toepassing?

Inbreuk te goeder trouw

Ja

Inbreuk vastgesteld nav controle

Neen, met uitzondering van:

  • Inbreuken zonder impact op roosters 71 en 72
  •  Inbreuken mbt vermeldingen op factuur

Inbreuk vastgesteld door ambtenaren van controlediensten

Neen

Inbreuk met betrekking tot periodieke, MOSS of bijzondere btw-aangiften

Neen

Bijzondere aangiften / inbreuken slechts eenmaal mogelijk

Neen, maar een herinnering wordt verstuurd met termijn van 30 dagen

Inbreuk met oogmerk belasting te ontduiken

Neen

 

Meer over: Belastingen, Fiscale controle, Btw

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!