Omzetting PWA naar wijkwerken

Sinds 1 januari 2018 vervangt het wijk-werken het vroegere PWA. Waar werkzoekenden ten einde dagen in het PWA-stelsel konden blijven zitten, is Wijk-werk bedoeld als opstap naar werk. Om die reden werd beslist om het te beperken in de tijd. Zo kan een werkzoekende die in het systeem van wijk-werken zit maximaal 12 maanden werkervaring opdoen.

Het systeem kan gebruikt worden door: privépersonen, gemeenten, OCMW’s, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven en vzw’s of niet-commerciële verenigingen. Ook de activiteiten (afhankelijk van de gebruiker) die door de wijk-werker kunnen worden uitgevoerd staan hier opgesomd.

Net zoals bij het PWA-systeem, zal er gewerkt worden met een Wijk-werkcheque.

Zelfstandigen kunnen als natuurlijke persoon (dus niet voor commerciële doeleinden) gebruik maken van dit systeem van wijk-werken.

Meer info: https://www.vdab.be/wijk-werken

Meer over: Nieuw in 2018, Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!