Omzetting PWA naar wijkwerken

Sinds 1 januari 2018 vervangt het wijk-werken het vroegere PWA. Waar werkzoekenden ten einde dagen in het PWA-stelsel konden blijven zitten, is Wijk-werk bedoeld als opstap naar werk. Om die reden werd beslist om het te beperken in de tijd. Zo kan een werkzoekende die in het systeem van wijk-werken zit maximaal 12 maanden werkervaring opdoen.

Het systeem kan gebruikt worden door: privépersonen, gemeenten, OCMW’s, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven en vzw’s of niet-commerciële verenigingen. Ook de activiteiten (afhankelijk van de gebruiker) die door de wijk-werker kunnen worden uitgevoerd staan hier opgesomd.

Net zoals bij het PWA-systeem, zal er gewerkt worden met een Wijk-werkcheque.

Zelfstandigen kunnen als natuurlijke persoon (dus niet voor commerciële doeleinden) gebruik maken van dit systeem van wijk-werken.

Meer info: https://www.vdab.be/wijk-werken

Meer over: Nieuw in 2018, Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!