Onterechte boetes opleidingsinspanningen: betaalt de RSZ u terug?

Alle werkgevers moeten voldoende middelen investeren in opleidingen van hun personeel. Doen ze dat (globaal genomen) niet voldoende dan worden daarvoor boetes aangerekend door de RSZ. Nu oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een deel van die boetes ongrondwettig werden geïnd. Wat zijn de gevolgen?

Wat houden de opleidingsinspanningen in?

Het Generatiepact legde de globale opleidingsinspanning vast: alle werkgevers uit de privésector moeten samen een bepaald % van de loonmassa aan opleiding spenderen.  Halen ze dat opzet niet, dan moeten de werkgevers uit de betrokken sectoren een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% betalen.

Welke boetes werden door RSZ onterecht geïnd?

Op basis daarvan legde de RSZ voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een totaalbedrag van 8.847.826 euro aan sancties op, gespreid over zo’n 35.000 unieke bedrijven. Het Grondwettelijk Hof oordeelde evenwel dat deze sanctie discriminerend en bijgevolg ongrondwettelijk is. Als gevolg van die uitspraken moet de RSZ nu overgaan tot terugbetaling. Strikt genomen enkel voor het jaar 2009, omdat de beslissing enkel daarop betrekking had, maar de RSZ zal dat nu ook doen voor de jaren 2008 en 2010, omdat daar ook nog procedures lopende zijn.

Wat moet u doen voor de terugbetaling van die onterechte boetes?

In principe hoeft u zelf niets te doen. De RSZ zal deze terugbetalingen in principe organiseren via een interne verrekening op de verschuldigde bijdragen voor een volgend kwartaal of volgende kwartalen.  Waar dat niet mogelijk is (zo’n 5.000 van de 35.000 betrokken werkgevers zijn niet langer actief of hebben geen personeel meer in dienst) zal de RSZ tot een effectieve terugbetaling pogen over te gaan.

Wat vindt Unizo hiervan?

Globaal genomen is Unizo tevreden. Een volledige reactie kan u hier nalezen.

 

Meer over: Opleiding
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!