Globalisatiemechanisme: als je onderneming in 2020 door de coronacrisis minstens 60% omzetverlies geleden heeft.

Laatste aanpassing: 
19/05/2021

Sommige sectoren hebben te maken met zeer zware omzetdalingen. De Vlaamse regering voorziet daarom ondersteuning om intrinsiek gezonde ondernemingen van het faillissement te redden en de getroffen sectoren te laten overleven. Bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% in 2020 en boekhoudkundige verliezen kunnen een beroep doen op het globalisatiemechanisme. Dit is een steunbedrag van 10% van de omzet tijdens de referentieperiode, exclusief btw. Dit steunbedrag zal kunnen aangevraagd worden bij VLAIO. Van zodra de aanvraagmodule online staat voorzien we hier een link.

 

Voor welke periode geldt het steunbedrag?

Je moet een onderscheid maken tussen 

 • Subsidieperiode: het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020
 • Referentieperiode: het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019

Wie komt in aanmerking? (Vlaams Gewest)

Deze steunmaatregel geldt voor ondernemingen uit alle sectoren die op 30 september een actieve exploitatiezetel hadden in het Vlaams Gewest. 

Het maakt niet uit of je de voorbije maanden al of niet gebruik gemaakt hebt van andere steunmaatregelen. Wel zullen reeds ontvangen premies verrekend worden met de steun die je kan krijgen in het kader van het globalisatiemechanisme.

Wat zijn de voorwaarden?

Je onderneming moet:

 • in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% (exclusief btw), geleden hebben ten opzichte van de omzet van de referentieperiode, exclusief btw, én verlies maken

 • een omzet gemaakt hebben in de referentieperiode van minsten 450.000 euro. Daarbij wordt geen rekening gehouden met uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten.

 • een jaarrekeningplichtige onderneming (rechtspersoon) zijn die op regelmatige basis een jaarrekening neerlegt.

 • op het moment van de aanvraag actief zijn.

Wie komt niet aanmerking?

 • Als je onderneming winst boekte in de subsidieperiode kom je niet in aanmerking voor de steun.

 • Als je onderneming zich bevindt in een rechtstoestand van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening,

 • Als je een holdings, management-, of patrimoniumvennootschap of onderneming hebt waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan je zakelijke diensten verleent.

Welke steun krijg je: hoe wordt het steunbedrag berekend? 

 • De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, uit prestaties geleverd in de referentieperiode. 

 • De steun wordt beperkt tot 70% (voor een middelgrote en grote onderneming) en tot 90% (voor een kleine onderneming) van de niet-gedekte vaste kosten in de subsidieperiode. Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk het aantal werknemers en de omzetdaling.

 • Reeds ontvangen coronasteun wordt in mindering gebracht van het steunbedrag in het kader van het globalisatiemechanisme

 • De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.

Welk steunbedrag krijg je: wat is het maximumbedrag? 

Het bedrag van de steun wordt gelimiteerd. 

Het maximale subsidiebedrag kan op volgende twee manieren worden bepaald:

 1. op basis van de verruimde tewerkstelling (zie verder) in de referentieperiode en een omzetdaling zoals in onderstaande tabel:

Verruimde
tewerkstelling

Omzetdaling
van 60% tot 69%

Omzetdaling
van 70% tot 89%

Omzetdaling
van 90% en meer

1 tot 4 werknemers

15.000 euro

30.000 euro

50.000 euro

5 tot 19 werknemers

25.000 euro

50.000 euro

100.000 euro

20 tot 49 werknemers

50.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

50 tot 199 werknemers

250.000 euro

500.000 euro

1.000.000 euro

200 en meer werknemers

500.000 euro

1.000.000 euro

2.000.000 euro

 1. op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de 3 laatste kwartalen van 2019, de minimale omzet in de 3 laatste kwartalen van 2019  en een omzetdaling zoals in onderstaande tabel:

Minimale
RSZ-tewerkstelling

Minimale
omzet

Omzetdaling
van 60% tot 69%

Omzetdaling
van 70% tot 89%

Omzetdaling
van 90% en meer

1 werknemer

1.125.000 euro

25.000 euro

50.000 euro

100.000 euro

5 werknemers

3.000.000 euro

50.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

10 werknemers

9.000.000 euro

250.000 euro

500.000 euro

1.000.000 euro

20 en meer werknemers

25.000.000 euro

500.000 euro

1.000.000 euro

2.000.000 euro

  Wat zijn de voorwaarden inzake tewerkstelling?

  • De RSZ-tewerkstelling van de onderneming wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal voltijdsequivalent ingeschreven werknemers bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de referentieperiode. De RSZ levert deze info.
  • De RZS-tewerkstelling omvat
   • de voltijdse en deeltijdse tewerkstelling met arbeidsovereenkomst
   • de studentenarbeid waarop RSZ verschuldigd is
   • de flexi-jobbers en de gelegenheidswerknemers
  • Naast deze RSZ-tewerkstelling wordt een alternatief voorzien waarbij met tewerkstelling gelijkgestelde bestedingen bij de eventuele RSZ-tewerkstelling wordt geteld. RSZ-tewerkstelling is dan geen noodzakelijke vereiste meer. Deze aanpak speelt in op de specifieke arbeidsorganisatie in de hard getroffen sectoren zoals events en horeca
  • De verruimde tewerkstelling bevat naast de RSZ-tewerkstelling volgende categorieën:
   • Uitzendkrachten en sociale bureaus voor kunstenaars (SBK) in gemiddelde voltijds equivalenten in de 3 laatste kwartalen van 2019
   • Jobstudenten (waarvoor geen RSZ verschuldigd is) in gemiddelde voltijds equivalenten in de 3 laatste kwartalen van 2019
   • Kosten voor tewerkgestelde medewerkers via dienstenleveranciers (onderaannemers, freelancers,…):
    • Aan te tonen via facturen voor diensten m.b.t. de exploitatie (geen pure levering of huur van goederen, investeringen of onderhoud)
    • Verrekening via standaardbedrag waarbij 50.000 euro, exclusief btw, over de drie laatste kwartalen van 2019 gelijk gesteld wordt aan 1 voltijdsequivalent
    • Beperkt tot een maximum van 5 voltijdsequivalenten per aanvragende onderneming (deels om dubbeltelling te ondervangen)

  Hoe kan je deze steun aanvragen?

  Je kan je aanvraag indienen via VLAIO.

  • Deze gegevens moet je opgeven:
   • omzet, exclusief btw, uit prestaties geleverd in de referentieperiode
   • de omzet, exclusief btw en het verliesbedrag voor subsidieperiode
   • officiële boekhouddocumenten om voorgaande te kunnen controleren
  • De controle gebeurt zo maximaal mogelijk via de ingediende btw-aangiftes (op kwartaal- of maandbasis). Niet-btw-plichtige ondernemingen geven zelf hun omzetgegevens op en leggen een gereviseerd boekhoudstuk voor.
  • De steun kan enkel uitbetaald worden aan de onderneming die nog actief is op het moment van uitbetaling van de steun en voor zover er geen openstaande onbetwiste schulden zijn omtrent voorgaande coronasubsidies over de periode van augustus tot december 2020.
  • De toe te kennen steun kan in mindering gebracht worden van de lopende terugvordering op voorwaarde dat de onderneming voor de lopende schuldvordering expliciet een schuldbekentenis aflegt en er geen lopende bezwaren/beroepen meer zijn. Concreet betekent dit dat de lopende terugvordering wordt verminderd en dat enkel het positief saldo van de toe te kennen steun wordt vastgelegd en uitbetaald.
  • Het steunbedrag van het globalisatiemechanisme kan teruggevorderd binnen zes jaar na de indieningsdatum van de steunaanvraag in geval van niet-naleving van de voorwaarden.

  Wanneer kan je je steun aanvragen?

  Je kan je aanvraag indienen tot en met 30 september 2021.

  Vraag nu deze steun aan

  Heb je een zetel in het Brussels Gewest?

  Ook het Brussels Gewest komt met een nieuwe steunmaatregel voor "niet-essentiële" handelszaken en sectoren. De voorlopige info vind je hier

  Heb je vragen over deze steunmaatregel?

  Contacteer dan een adviseur van de UNIZO Ondernemerslijn!

  Meer over: Corona
  Thema: Actueel

  Op zoek naar meer ondernemersinfo?

  UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
  raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
  geef je zoekterm in of zoek per thema
  of trefwoord in onze databank.

  Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
  een persoonlijk eerstelijns advies of een
  nuttig contact.

  Ons adviesteam staat voor je klaar!