Reizen van en naar het buitenland

Naar welke landen mag ik reizen? 

 • De FOD Buitenlandse Zaken heeft het buitenland opgedeeld in drie kleuren:
  • 'Groen': reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.
  • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land. Als je terugkeert uit zo'n gebied, ben je best extra waakzaam voor symptomen. 
  • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied. Op dit reisverbod is wel een uitzondering voorzien voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben (zoals grensarbeiders, seizoensarbeiders, goederenvervoer, passagiers in transit, professionele verplaatsingen (inclusief woon-werkverkeer), ...). Keer je terug uit zo'n gebied, dan moet je je verplicht laten testen op corona, en moet je 14 dagen in quarantaine. 
  • de indeling van het buitenland wordt elke dag om 16u geactualiseerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 • reizen van en naar landen uit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk zijn toegestaan, zowel professioneel als privé, behalve naar gebieden die aangeduid zijn als rode zones (tenzij je een dwingende reden hebt - zie hieronder). 
 • voor gebieden buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk geldt dat niet - essentiële reizen verboden zijn. Dat wil zeggen dat deze reizen dus enkel toegelaten zijn voor personen die een dwingende reden hebben:  
  • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie
  • Grensarbeiders
  • Seizoenarbeiders in de landbouw
  • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie
  • Passagiers in transit
  • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen
  • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie
  • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen
  • Hooggekwalificeerde en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht
  • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen
  • Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

LET OP: het is niet omdat je onder de uitzonderingen valt, en je dus naar een rood gebied mag reizen, dat ook de quarantaineverplichting wegvalt! (zie hieronder)

Mag ik naar een 'rood gebied' reizen voor het werk? 

Zoals hierboven gezegd, zijn er inderdaad uitzonderingen op het verbod om naar rode zones te reizen. Zo is het bijvoorbeeld voor grensarbeiders en voor professionele verplaatsingen (met inbergip van woon-werkverkeer) toegestaan om naar een rode zone te reizen. Maar dat wil niet zeggen dat in dat geval ook de quarantaine - en testverplichting wegvalt. 

In principe is iedereen die naar een rode zone reist (ongeacht of de reis toegelaten is of niet op basis van de uitzonderingen die hierboven beschreven staan), verplicht om zich bij terugkeer te laten testen, en 14 dagen in quarantaine te gaan. Ook als je dus onder de uitzonderingen valt die hierboven werden omschreven, en je dus naar een rode zone mag reizen, dan nog moet je in principe in quarantaine gaan en je laten testen. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarnantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in quarantaine te blijven. Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, maar die zijn veel beperkter dan de lijst van essentiële verplaatsingen naar een rode zone die toegelaten zijn.  Alleen in de volgende gevallen moet je je niet laten testen en moet je niet in quarantaine gaan: 

 • Grensbewoners
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie
 • Passagiers op doorreis
 • Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie
 • Hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland ; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit
 • Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland

Zoals je merkt, staan woon-werkverplaatsingen of professionele verplaatsingen niet in deze lijst van uitzonderingen, terwijl ze wel in de lijst staan van uitzonderingen op het verbod om naar een rode zone te reizen. Dat betekent dus dat je voor het werk wel naar een rode zone mag reizen, maar als je terugkomt, je toch een test moet ondergaan en verplicht 14 dagen in quarantaine moet blijven. Als je dus naar een vergadering wilt gaan in een rode zone, een klant in een rode zone wilt bezoeken, ... mag je dat doen, maar als je terugkeert zal je in quarantaine moeten gaan een een test laten afnemen...

 

Moet ik een registratieformulier invullen als ik reis?

 • Van zodra je uit het buitenland terugkeert naar België via een publiek vervoersmiddel (vliegtuig, trein, bus, taxi, ...), moet je 48u op voorhand het Passenger Locator Form elektronisch invullen, en kunnen voorleggen op het moment van boarden aan de vervoerder. Kan je het formulier niet elektornisch invullen, dan mag je ook het papieren formulier invullen en afgeven op het moment van boarden. Deze verplichting geldt zowel voor zakelijke reizen als voor privéreizen. Kan je het elektronische of papieren formulier niet voorleggen op het moment van boarden, dan moet de vervoerder het boarden weigeren. 
 • reis je met een eigen vervoersmiddel (eigen wagen, huurwagen, ...) vanuit een gebied binnen de Schengenzone, dan moet je 48u op voorhand het Passenger Locator Form elektronisch invullen, indien je langer dan 48 uur in België verblijft, en het voorafgaand verblijf buiten België langer dan 48 uur duurde. Kan je het formulier niet elektronisch invullen, dan mag je op voorhand ook het papieren formulier invullen, maar moet je dit zelf 48u op voorhand bezorgen aan Saniport (PLFBelgium@health.fgov.be). Ook hier geldt deze verplichting zowel voor zakelijke als voor privéreizen. Blijf je korter dan 48 in België, of was jouw verblijf in het Schengengebied korter dan 48, dan hoef je dus geen Passenger Locator Form in te vullen. 

Moet ik een attest meegeven aan mijn personeel als ze voor het werk naar het buitenland gaan? 

Er is op dit moment geen verplichting om een attest mee te geven aan jouw personeel waarin verklaard wordt dat ze voor het werk reizen, als ze voor het werk de grens over moeten, maar het kan wel handig zijn zo'n attest te voorzien, om problemen met grenscontroles te vermijden. Let op: het voorzien van zo'n attest, ontslaat de medewerker niet van de verplichting om een Passenger Locator Form in te vullen indien dat nodig is. 

Download het attest van de FOD Werk

Reis je als zelfstandige de grens over voor het werk, dan doe je er misschien goed aan toch enkele documenten mee te nemen die kunnen bewijzen dat je voor het werk de grens over moet, zoals bijvoorbeeld: 

 • e-mail verkeer dat aantoont dat je iets moet gaan leveren of ophalen
 • een bestelbon, een factuur, ... 
 • desnoods vraag je aan de klant of leverancier om nog even een bevestiging te sturen per mail of brief van datum en uur van de afspraak, zodat je zeker geen problemen krijgt aan de grens. 
Meer over: Corona
Thema: Actueel

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!