Reizen van en naar het buitenland

Naar welke landen mag ik reizen? 

 • De FOD Buitenlandse Zaken heeft het buitenland opgedeeld in drie kleuren:
  • 'Groen': reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.
  • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land. Als je terugkeert uit zo'n gebied, ben je best extra waakzaam voor symptomen. 
  • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied. Op dit reisverbod is wel een uitzondering voorzien voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben (zoals grensarbeiders, seizoensarbeiders, goederenvervoer, passagiers in transit, professionele verplaatsingen (inclusief woon-werkverkeer), ...). Keer je terug uit zo'n gebied, dan moet je je verplicht laten testen op corona, en moet je 14 dagen in quarantaine. 
  • de indeling van het buitenland wordt elke dag om 16u geactualiseerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 • reizen van en naar landen uit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk zijn toegestaan, zowel professioneel als privé, behalve naar gebieden die aangeduid zijn als rode zones. 
 • voor gebieden buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk geldt dat niet - essentiële reizen verboden zijn. Dat wil zeggen dat deze reizen dus enkel toegelaten zijn voor personen die een dwingende reden hebben (zoals grensarbeiders, seizoensarbeiders, goederenvervoer, passagiers in transit, professionele verplaatsingen (inclusief woon-werkverkeer), ...), en dat je niet mag reizen naar 'rode gebieden'. 

 

Moet ik een registratieformulier invullen als ik reis?

 • Van zodra je uit het buitenland terugkeert naar België via een publiek vervoersmiddel (vliegtuig, trein, bus, taxi, ...), moet je 48u op voorhand het Passenger Locator Form elektronisch invullen, en kunnen voorleggen op het moment van boarden aan de vervoerder. Kan je het formulier niet elektornisch invullen, dan mag je ook het papieren formulier invullen en afgeven op het moment van boarden. Deze verplichting geldt zowel voor zakelijke reizen als voor privéreizen. Kan je het elektronische of papieren formulier niet voorleggen op het moment van boarden, dan moet de vervoerder het boarden weigeren. 
 • reis je met een eigen vervoersmiddel (eigen wagen, huurwagen, ...) vanuit een gebied binnen de Schengenzone, dan moet je 48u op voorhand het Passenger Locator Form elektronisch invullen, indien je langer dan 48 uur in België verblijft, en het voorafgaand verblijf buiten België langer dan 48 uur duurde. Kan je het formulier niet elektronisch invullen, dan mag je op voorhand ook het papieren formulier invullen, maar moet je dit zelf 48u op voorhand bezorgen aan Saniport (PLFBelgium@health.fgov.be). Ook hier geldt deze verplichting zowel voor zakelijke als voor privéreizen. Blijf je korter dan 48 in België, of was jouw verblijf in het Schengengebied korter dan 48, dan hoef je dus geen Passenger Locator Form in te vullen. 

Moet ik een attest meegeven aan mijn personeel als ze voor het werk naar het buitenland gaan? 

Er is op dit moment geen verplichting om een attest mee te geven aan jouw personeel waarin verklaard wordt dat ze voor het werk reizen, als ze voor het werk de grens over moeten, maar het kan wel handig zijn zo'n attest te voorzien, om problemen met grenscontroles te vermijden. Let op: het voorzien van zo'n attest, ontslaat de medewerker niet van de verplichting om een Passenger Locator Form in te vullen indien dat nodig is. 

Download het attest van de FOD Werk

Reis je als zelfstandige de grens over voor het werk, dan doe je er misschien goed aan toch enkele documenten mee te nemen die kunnen bewijzen dat je voor het werk de grens over moet, zoals bijvoorbeeld: 

 • e-mail verkeer dat aantoont dat je iets moet gaan leveren of ophalen
 • een bestelbon, een factuur, ... 
 • desnoods vraag je aan de klant of leverancier om nog even een bevestiging te sturen per mail of brief van datum en uur van de afspraak, zodat je zeker geen problemen krijgt aan de grens. 

Hoe ziet de reisregeling in Antwerpen er uit?

 • ondernemers uit Antwerpen die personeelsleden tewerkstellen die buiten Antwerpen wonen (in een andere provincie of in het buitenland), moeten deze personeelsleden waar mogelijk thuis laten werken. Is thuiswerk niet mogelijk voor deze medewerkers, dan mogen zij van en naar Antwerpen gaan voor het werk. Ook in dat geval kan je als werkgever een attest meegeven waaruit blijkt dat ze zich moeten verplaatsen voor het werk (zie hierboven). 
 • moet je als ondernemer goederen of diensten leveren in de provincie Antwerpen, dan kan je dat zonder probleem blijven doen. Enkel verplaatsingen voor privé-doeleinden worden zoveel mogelijk afgeraden. Professionele verplaatsingen mogen blijven doorgaan. Maar volg daarbij het gezond verstand: gaat het om leveringen aan winkels (bevoorrading), dan laat je dat uiteraard doorgaan. Had je enkel een niet-dringend overleg in de Provincie Antwerpen, dan stel je dat best uit, of doe je het via teleconferencing. 

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!