Responsabiliseringsbijdrage werkgever van IGU-werknemer (deeltijds werkloos, deeltijds werknemer)

Laatste aanpassing: 
27/12/2017

Nu reeds bestaat er wetgeving die de deeltijdse werknemer de mogelijkheid biedt om bij zijn werkgever een schriftelijke aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse job of van een andere deeltijdse job met meer uren. De werkgever moet dan schriftelijk elke vacature voor een voltijdse of deeltijdse job meedelen die dezelfde functie betreft als die welke de werknemer reeds uitoefent en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit. De deeltijdse werknemer moet die job bij voorrang verkrijgen wanneer hij daartoe een aanvraag heeft ingediend.

De werkgever die deze verplichtingen niet naleeft moet voortaan een bijdrage betalen van 25 euro per maand per deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering (IUG) geniet (deeltijds werkloos, deeltijds werknemer). Deze bijdrage moet betaald worden vanaf de maand waarin de beschikbare bijkomende uren voor het eerst niet zijn aangeboden of aan de werknemer zijn bezorgd. De controle op het al dan niet voorkomen van dergelijke bijkomende uren gebeurt op basis van de RSZ-aangiften.

De bijdrage is niet verschuldigd wanneer de bijkomende uren aan een andere werknemer zijn toegewezen doordat het gaat om uren die betrekking hebben op prestaties tijdens dezelfde tijdblokken als wanneer de IGU werknemer is tewerkgesteld.

De bijdrage moet enkel betaald worden voor deeltijdse werknemers (met inkomensgarantie-uitkering) met een arbeidsovereenkomst die sinds 1 januari 2018 is afgesloten.

 

 

Meer over: Nieuw in 2018
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!