Schadevergoeding aan getroffen bedrijven van de Fipronil-crisis

De regering wil de sector steunen door een compensatiemechanisme in te voeren ten voordele van de getroffen bedrijven uit de pluimveesector, de voedingsmiddelensector of de handelssector die aantonen dat ze rechtstreekse en financiële schade hebben geleden omwille van de fipronilcrisis. Het compensatiemechanisme zal onder het toezicht komen staan van het FAVV. De regering zal hiervoor een wet opmaken die  de interventievoorwaarden, de interventieplafonds, de categorieën van begunstigden en de procedure voor de toekenning van steun moet definiëren.

Er worden twee soorten hulp overwogen:

  • Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis, onder meer de kosten met betrekking tot het vervoer, de schoonmaak, de behandeling, de vernietiging of de ontsmetting van dieren en producten; het nemen van monsters en analyses. Worden niet beschouwd als werkingskosten: de vergoeding van de waarde van de goederen, producten of dieren en de economische verliezen die voortvloeien uit het onvoorziene incident en het beheer ervan.
  • Anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis.
Meer over: Fipronil
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!