Specifieke opzeggingstermijnen van toepassing op bepaalde sectoren

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Er gelden specifieke regels voor werkgevers en werknemers die een arbeidsovereenkomst beëindigen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017 en die onder een sector vallen waar een specifiek regime met betrekking tot de duur van de opzeggingstermijn, vastgesteld door een koninklijk besluit, van toepassing was op 31 december 2013. 

Klik hier voor de opzeggingstermijnen voor werklieden per sector op 31 december 2013.

Meer specifiek gaat het om:

 • het Paritair Comité nr. 109: kleding- en confectiebedrijf
 • het Paritair Comite nr. 124: bouwbedrijf
 • het Paritair Comité nr. 126: stoffering en houtbewerking
 • het Paritair Comité nr. 128.01: leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen
 • het Paritair Comité nr. 128.02: schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers
 • het Paritair Comité nr. 147: wapensmederij met de hand
 • het Paritair Comité nr. 311: grote kleinhandelszaken
 • het Paritair Comité nr. 324: diamantnijverheid en -handel
 • het Paritair Comité nr. 330.04: gezondheidsinrichtingen en -diensten

Ontslag door werkgever

Ingeval van ontslag door u als werkgever, moeten in de bovenvermelde sectoren de volgende opzeggingstermijnen worden nageleefd: 

Anciënniteit

Opzegging door de werkgever (in weken)

0 tot minder dan 3 maanden

2

3 maanden tot minder dan 6 maanden

4

6 maanden tot minder dan 5 jaar

5

5 jaar tot minder dan 10 jaar

6

10 jaar tot minder dan 15 jaar

8

15 jaar tot minder dan 20 jaar

12

20 jaar tot …

16

Ontslag door werknemer

Ingeval van ontslag door de werknemer, moeten in de bovenvermelde sectoren de volgende opzeggingstermijnen worden nageleefd: 

Anciënniteit

Opzegging door de werknemer (in weken)

0 tot minder dan 3 maanden

1

3 maanden tot minder dan 5 jaar

2

5 jaar tot minder dan 10 jaar

3

10 jaar tot minder dan 15 jaar

4

15 jaar tot minder dan 20 jaar

6

20 jaar tot …

8

Via een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair comité of een paritair subcomité kan door de betrokken sector sneller worden geëvolueerd naar de opzeggingstermijnen vastgesteld door het nieuwe systeem.

Opmerkingen: 

 1. Deze specifieke opzeggingstermijnen voor bepaalde sectoren zijn in bepaalde gevallen niet van toepassing.[1] De duur van de opzeggingstermijn wordt dan vastgesteld volgens de algemene regels.
 2. Voor de werkgevers en werknemers die cumulatief aan drie voorwaarden[2] voldoen gelden de bovenstaande regels ongeacht of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt voor of na 31 december 2017.
 3. De facto zullen dit werknemers zijn van het Paritair Comité nr. 111 (metaal-, machine- en elektrische bouw), van het Paritair Comité nr. 124 (bouwbedrijf) en van het Paritair Comité nr. 126 (stoffering en houtbewerking).

[1] Namelijk:

 • wanneer de opzeggingstermijnen voorzien bij een sectoraal koninklijk besluit voor bepaalde categorieën van werknemers, berekend op 31 december 2013 op basis van de anciënniteit op 31/12/13 (om te oordelen welke termijnen van toepassing zijn, de algemene overgangsmaatregel of de uitzonderingstermijnen), in geval van ontslag door de werkgever, gelijk of hoger zijn dan de boven aangehaalde opzeggingstermijnen;
 • op de opzeggingstermijnen vastgesteld bij een sectoraal koninklijk besluit die van toepassing zijn in het kader van een herstructurering, met het oog op een rustpensioen of in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
[2] Namelijk
 • de opzeggingstermijn werd op 31 december 2013 vastgesteld in een KB en was lager dan de termijnen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75
 • de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling
 • de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit:

graafwerken

inrichtings- of uitrustingswerken

grondwerken

verbouwingswerken

funderings- en verstevigingswerken

vernieuwbouw

waterbouwkundige werken

herstellingswerken

wegenwerken

ontmantelingswerken

landbouwwerken

sloopwerken

plaatsing van nutsleidingen

instandhoudingswerken

bouwwerken

onderhouds-, schilder- en reinigingswerken

montage en demontage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen

saneringswerken

afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken uit deze lijst

Meer over: Ontslag, Opzeggingstermijn
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!