Te laat op het werk door de sneeuw. Moet u niet gepresteerde uren betalen?

Laatste aanpassing: 
17/08/2022

Indien uw werknemer met flinke vertraging, of - in het extreme geval - helemaal niet op het werk aankomt door hevige sneeuwval, en thuiswerk nu eenmaal geen optie bleek, dient u dan loon te betalen voor de 'niet-gepresteerde' uren?

Overmacht?

De algemene regel is dat iedereen het mogelijke doet, zonder dat verwacht wordt dat hij buitengewone maatregelen moet nemen.  Sneeuw en vrieskou vormen op zich geen reden om thuis te blijven.  Enkel wanneer er een onvoorziene oorzaak is, kan er sprake zijn van overmacht.  Wie met vertraging of niet op het werk aankomt, en geen overmacht kan inroepen, heeft geen recht op loon.

De arbeidsovereenkomst is wettig geschorst, met behoud van loon (gewaarborgd dagloon), wanneer de werknemer, die op het ogenblik waarop hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken, zich normaal (tijd, plaats en wijze) naar zijn werk begeeft, doch met vertraging of niet op zijn werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die hem is overkomen op de weg naar het werk en die oorzaak volkomen onafhangelijk is van zijn wil.

Werkplek in de buurt van woning

Deze regel is uiteraard ten dele voor interpretatie vatbaar.  Soms voorspellen de weerberichten wel sneeuw, maar blijkt de overlast uiteindelijk veel groter dan voorzien.  Wie dan op een eerder beperkte afstand van het werk woont, kan alsnog tijdig arriveren door iets vroeger te vertrekken.  Maar dat geldt soms niet voor de vele trein- en busgebruikers die hun vertrouwde dienstregeling in het honderd zien lopen.  Ook wegversperringen door ongevallen kunnen moeilijk vooraf worden ingecalculeerd.

Wonen uw werknemers in de nabije omgeving van de werkplek, waardoor ze mits enige inspanning toch tijdig op het werk konden arriveren, dan geldt voor hen geen overmacht indien ze met vertraging of helemaal niet op het werk aankomen.  U hoeft hen dan geen gewaarborgd dagloon (a rato van de niet-gepresteerde uren) te betalen.  In heel wat andere gevallen, waarbij het personeel echt buiten de eigen wil om met vertraging of helemaal niet op het werk aankomt, moet u als werkgever het normale loon doorbetalen.

Enorm weinig klachten bij KMO's 

"KMO's zoeken altijd naar een oplossing die iedereen zint.  Ofwel thuiswerk, ofwel flexibiliteit in de uren.  We krijgen enorm weinig klachten hieromtrent binnen.  Dat duidt erop dat de oplossing op de werkvloer wordt gevonden", zegt Koen Cabooter, juridisch adviseur bij UNIZO.   

Zijn er regels over de afstand tussen de werkplek en de woning?

"Neen.  In de wetgeving is nergens bepaald om hoeveel kilometer het exact gaat.  Als werkgever zal u dus geval per geval moeten beoordelen."

Stel dat een werknemer pas tegen de middag op kantoor aankomt, kan je dan werken met halve loondagen?

"In principe wel, maar dat getuigt niet van veel werkgeversfeeling.  Iemand die toch naar het werk komt, doet de moeite en zal wel wat vertraging kunnen inroepen.  Anders is het met werknemers die helemaal niet komen opdagen."

'Overmacht' lijkt een vaag begrip: kan je de term juridisch onderbouwen?

"Neen, aan het begrip ‘overmacht’ wordt invulling gegeven door de rechtspraak.  Dit is casuïstisch, enkel een aantal begrippen moeten duidelijkheid scheppen: onvoorzienbaar, onverwacht, ..."

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, HRM, Loon en -voordelen, Loon en loonbrief
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!