Is tekenen voor ontvangst gelijk aan tekenen voor akkoord?

Laatste aanpassing: 
08/09/2020

Eén van uw werknemers nam zopas ontslag en deed dit met een brief die hij u persoonlijk overhandigde. Daarbij verzocht hij u te tekenen voor ontvangst, wat u ook deed. Toen u de brief nadien echter las, bleek de door hem voorgestelde opzegtermijn niet in overeenstemming met wat wettelijk voorgeschreven is. Nu beweert hij dat u zich hiermee akkoord heeft verklaard door te ondertekenen voor ontvangst en dat u hier dus niets meer kan aan veranderen. Is dat juist?

Dat klopt niet, tenzij u een formulier zou hebben ondertekend waarin formeel staat dat u zich door uw handtekening akkoord verklaart met de inhoud van de brief.

Heeft u louter getekend voor ontvangst, dan wordt u juridisch zeker niet geacht het automatisch eens te zijn met de inhoud van de brief. Door uw handtekening krijgt de brief van uw ontslagnemende medewerker enkel de waarde van een aangetekend schrijven. U kan dus niet ontkennen de brief te hebben ontvangen. Uw handtekening voor ontvangst betekent ook dat vanaf dat ogenblik de wettelijke opzegtermijn voor uw werknemer begint te lopen. U heeft het recht van uw werknemer te verlangen dat hij tijdens die wettelijke opzegtermijn voor u blijft werken, ook als in zijn brief een kortere onwettige termijn werd vermeld.

Wel reageert u best per aangetekende brief op het schrijven van uw werknemer, met daarin uw bezwaren en uw eis ten aanzien van uw medewerker de wettelijke opzegtermijn uit te dienen. Wil hij absoluut vroeger vertrekken, dan kan u van hem een opzegvergoeding vragen, ter compensatie van het door hem verbroken contract.

Meer over: Ontslag, Formaliteiten ontslag, Ontslagmogelijkheden, Opzeggingstermijn
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!