Tijdelijke werkloosheid wegens corona (regeling sinds 1 september 2020)

De voorbije maanden gold er een flexibele regeling inzake tijdelijke werkloosheid. SInds 1 september 2020 is er een geleidelijke overgang naar het 'klassieke systeem'. Het was evenwel een eis van UNIZO dat hard getroffen sectoren en ondernemingen alsnog t.e.m. 31 december 2020 het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zouden kunnen benutten. Is je onderneming actief in een andere sector dan kan je in een tussenstap via een verruimd stelsel tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hard getroffen sectoren en ondernemingen

Er is enerzijds een lijst van sectoren waarvoor dit systeem van toepassing is. Behoort je onderneming niet tot één van deze sectoren? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden toch nog aanspraak maken op de regeling.

Behoort je onderneming tot een hard getroffen sector?

Het gaat om de sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn door de maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Concreet stelde de minister van Werk een beperkende lijst op met de sectoren en bijhorende activiteiten waarvoor van de regeling gebruik kan gemaakt worden. Hieronder kan je checken of de activiteit van je onderneming daaronder valt.

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's

 

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

 

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

333 Paritair Comité voor toeristische attracties

 

Voor welke ondernemingen geldt dit nog? 

Los van de sector waarin de onderneming actief is, zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in elk geval ook kunnen worden ingeroepen als je onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 (dus tussen 1 april en 30 juni) voor ten minste 20% van het normaal aantal te werken dagen tijdelijke werkloosheid (om economische redenen en wegens overmacht) heeft ingeroepen.

Meer weten over de procedure en toepassing inzake tijdelijke werkloosheid?

Als je als werkgever niet (langer) aan de voorwaarden voldoet om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te passen, kan je tijdelijke werkloosheid om economische redenen toepassen op een verruimde manier, o.b.v. volgende toepassingsregels:

Verruimde tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders

  • T.e.m. 31 december 2020 wordt volledige tijdelijke werkloosheid opgetrokken tot maximum acht weken (in plaats van vier), gedeeltelijke werkloosheid tot maximum achttien weken, (in plaats van drie maanden).

  • De uitgebreide periodes doen geen afbreuk aan mogelijk al bestaande sectorale afwijkingen via koninklijk besluit.

  • De andere bestaande toepassingsmodaliteiten van tijdelijke werkloosheid om economische redenen blijven ongewijzigd (betekening, controleformulier, validatieboek, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, …).

Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden

  • T.e.m. 31 december 2020 kan je als werkgever gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden zonder te moeten voldoen aan de normale preliminaire toegangsvoorwaarden, zoals de criteria om te kunnen worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden.

  • Je zal wel moeten kunnen aantonen dat je een substantiële omzet- of productiedaling hebt gekend van minstens 10% in het trimester voorafgaand aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, vergeleken met het zelfde trimester in 2019 (te voorzien in het ondernemingsplan).

  • Je moet als werkgever twee dagen opleiding aanbieden aan de bediende in tijdelijke werkloosheid om economische redenen (te voorzien in het ondernemingsplan).

  • Het maximum aantal weken dat werknemers op economische werkloosheid kunnen worden geplaatst, wordt verhoogd t.e.m. 31 december 2020. Het maximum van zestien kalenderweken per kalenderjaar (in geval van volledige schorsing) of zesentwintig kalenderweken per kalenderjaar (in geval van gedeeltelijke arbeid) wordt met 8 weken verhoogd.

  • De voorwaarde van een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan blijft. Maar het ondernemingsplan moet niet worden overgemaakt aan de FOD WASO en niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie ondernemingsplannen. Wel moet je een kopie overmaken aan de ondernemingsraad of aan de syndicale delegatie.

  • De andere toepassingsmodaliteiten blijven ongewijzigd (betekening, controleformulier, validatieboek, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, …).

Uiteraard kon en kan ook het klassieke stelsel tijdelijke werkloosheid om economische redenen nog worden benut.

 

Hoe pak je het best concreet aan in jouw bedrijf?

Neem hiervoor contact met Liantis, de aanbevolen HR-partner van UNIZO.

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!