tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ( fipronil-crisis)

De fipronilcrisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, bijvoorbeeld door een blokkering van het bedrijf of door een tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. Deze tijdelijke onmogelijkheid kan, in de gevallen waarin de werkgever ter goeder trouw handelde, gekwalificeerd worden als een geval van overmacht.

Deze situatie kan dus aanleiding geven tot de toekenning van uitkeringen op basis van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover de werkloosheid betrekking heeft op de volledige dag en de werknemer de voorwaarden voorzien in de werkloosheidsverzekering vervult).

De werkgever die overmacht inroept dient een dossier in te dienen bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de vestigingsplaats van de onderneming, en moet daarbij het bewijs leveren dat

  • hij zorgvuldig gehandeld heeft en dus niet verantwoordelijk is voor de werkloosheid;
  • het hierdoor onmogelijk is de met naam genoemde werknemers tewerk te stellen gedurende de vermelde periode, mede omdat geen andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Meer over: Fipronil
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!