Basisregels privacy

    De aanwending van nieuwe technologieën houdt in dat er steeds meer bestanden met persoonlijke gegevens worden aangelegd, aangewend, meegedeeld, verkocht. Daarbij moet rekening gehouden worden met de Privacywet. In deze wet zijn de regels voor het gebruik van persoonsgegevens vastgelegd, te weten wat met de ingewonnen gegevens mag of moet gebeuren. Op grond van de wet zijn eveneens rechten ingevoerd voor personen wiens gegevens worden verwerkt. De controle op de correcte naleving van deze regels gebeurt door de rechter, maar ook via de Privacycommissie. Hieronder leest u alle basisregels inzake privacy.