Fiscale controle

    Als ondernemer zit u niet te wachten op een controle van de fiscus. Toch is het belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Wanneer en waar mogen controleurs bij u terechtkomen? Tot waar strekken hun bevoegdheden? Welke actiemogelijkheden hebben zij, en welke maatregelen  kunnen zijn nemen of welke sancties kunnen ze u opleggen? Kan u protest aantekenen tegen een bepaalde beslissing? Op deze pagina leest u er alles over.