Ontslagmotivering

    Moet u het ontslag ten alle tijde kunnen motiveren? Moet u steeds een reden tot ontslag inroepen?