Staking

  Helaas, ook dit najaar komen er opnieuw vakbondsacties aan...Na de nationale betoging op 29 september volgen er stakingsacties op vrijdag 7 oktober 2016. Het wordt geen algemene staking die gans het land plat legt, maar toch zijn er een hele reeks sectoren waarin zal gestaakt worden:

  • de verwerkende voedingsnijverheid en voedingshandel
  • de metaal- en textielsector
  • de transportsector
  • de land- en tuinbouwsector
  • de horeca
  • de schoonmaaksector
  • de bewakingssector
  • het aanvullend paritair comité social profit

  De vakbonden hebben ook een interprofessionele stakingsaanzegging ingediend die van toepassing is in “diverse sectoren en bedrijven”.

  Gedurende al deze acties wordt ook u mogelijks geconfronteerd met stakende werknemers. Verderop leest u wat uw rechten en plichten zijn bij dergelijke vakbondsacties.

  Wat doet Unizo ondertussen?

  Nog vragen of ondervindt u problemen? Meld het ons!