Wijzigingen ondernemersbelastingen 2018

    Met het zomerakkoord keurde de regering een hele reeks maatregelen goed. Belangrijkste daarbij is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar er komen nog een hele reeks andere maatregelen die een impact hebben op de belastingen die u als ondernemer moet betalen.

    Wat levert u dat fiscaal op als ondernemer?

    Wat verandert er nog allemaal inzake belastingen in 2018?

     

    Wat verandert er nog (in een volgende fase)?