U gaat als zelfstandige met pensioen: wat moet u doen?

Het pensioen moet aangevraagd worden bij de gemeente of online via pensioenaanvraag.be.

Enkel zelfstandigen die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (ook in bijberoep), bouwen pensioenrechten op.  Ook meewerkende echtgenoten maxi-statuut bouwen normaal pensioenrechten op.

Bij niet-betaling, verjaring van sociale bijdragen of een vrijstelling van bijdragen verliest men de pensioenrechten voor de betrokken kwartalen.  Bij een vrijstelling omwille van een gelijkstelling wegens ziekte, palliatief verlof of zorgverlof bouwt men wel pensioenrechten op.

De pensioenbonus, een aanmoediging om langer te werken, en de vermindering wegens vervroegd pensioen verdienen extra aandacht!  Militaire dienst (gratis) en studieperiode (betalend) kunnen gelijkgesteld worden.

Een raming van het pensioen kan steeds bekomen worden bij het RSVZ (voor de zelfstandige loopbaan), de RVP (voor de loontrekkende loopbaan) en de PDOS (voor de ambtenarenloopbaan).  Deze instellingen richten ook (samen) pensioenpunten in.

De websites en contactgegevens van:

Informatie over de pensioenpunten.

Raadpleeg zeker ook jouw sociaal verzekeringsfonds Liantis als je op pensioen gaat.

 

Meer over: Pensioen zelfstandige

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!