U heeft een kopieertoestel: wat betekent het HP-arrest inzake de kopieervergoeding nu?

Laatste aanpassing: 
17/11/2015

Op 12 november 2015 velde het Europees Hof van Justitie het zogenaamde HP-arrest inzake de kopieervergoeding. Dit zal zeker zijn gevolgen hebben op de huidige regeling. Ook u als ondernemer betaalt hiervoor mogelijks een vergoeding. Hoe zit de regeling precies in elkaar en wat zijn nu de gevolgen?

Wat is de huidige regeling inzake kopieervergoedingen?

De kopieervergoeding (reprografierecht)  is er gekomen op basis van de wet auteursrechten. Die bepaalt dat er voor het kopiëren van literaire werken, die onder het auteursrecht vallen, een vergoeding verschuldigd is aan de auteurs en uitgevers.

Wanneer moet er een kopieervergoeding betaald worden?

Er is een dubbel vergoedingssysteem:

  1. Enerzijds moet er betaald worden voor apparaten waarmee gefotokopieerd kan worden: dat is een vaste forfaitaire vergoeding die gebaseerd is op onder meer de afdruksnelheid van het apparaat. Die vergoeding moet betaald worden voor alle  kopieerapparaten, faxtoestellen en alle andere apparaten waarmee kan gekopieerd worden, ongeacht het effectieve gebruik van het apparaat.
  2. Anderzijds moet er betaald worden voor de effectieve kopieën die gemaakt worden van literaire werken (die onder het auteursrecht vallen), die geen eigen creatie zijn.
    • Daaronder vallen: alle artistieke geschriften, wetenschappelijke en educatieve werken, encyclopedieën, cursussen, muziekpartituren, foto’s, illustraties, tekeningen, schilderijen en meer algemeen boeken, kranten, tijdschriften, verzamelwerken met commentaar, handboeken, kaarten, stratenplannen, bouwplannen.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Voor de kopieerapparaten is een vast forfait vastgelegd naargelang de kopieersnelheid

  • Voorbeeld: voor een toestel dat minder dan 6 kopieën per minuut afdrukt moet er 5,01 € betaald worden, voor toestellen tot 90 kopieën per minuut loopt dat al op tot 811,02 € per toestel

Die vergoeding moet betaald worden door de invoerder van de apparaten, maar wordt doorgerekend bij de verkoop.

Voor de vergoeding voor de eigenlijke kopieën zijn er bedragen vast gelegd per kopie. Het tarief daarvan varieert van sector tot sector en is verschillend voor zwart-wit kopieën en kleurkopieën: voor bedrijven bedraagt die 0,0201 € per zwart-wit kopie en 0,0402 € per kleurkopie. Deze vergoeding moet onder meer door ondernemers die kopieën maken, betaald worden aan Reprobel. Unizo sloot met Reprobel evenwel afspraken af voor een eenvoudiger en voordeliger vergoedingssysteem voor zelfstandigen en KMO’s.

Wat besliste het Europees Hof nu?

Het was HP die de kat de bel aanbond en naar de rechter trok. Zo kwam de zaak tot bij het Europees Hof van Justitie. Die besliste nu dat de deze vergoedingsregeling niet kan. Onder meer omdat de huidige regeling enkel rekening houdt met de snelheid van het apparaat en geen verschil maakt tussen reproducties voor privégebruik dan wel voor commerciële doeleinden of andere. Ook het feit dat een gedeelte van de vergoeding wordt toegekend aan de uitgevers stuit het EU-Hof voor de borst.

Wat is het gevolg daarvan?

De huidige regeling zal in elk geval moeten aangepast worden. Tot zolang blijft de huidige regeling voorlopig overeind.

Wat vindt Unizo van heel de zaak?

Volgens UNIZO legt dit arrest "een bom onder de huidige regeling". De vergoedingen die ondernemers en consumenten moeten betalen, moet daarom herzien worden. Volgens Unizo werd er de voorbije jaren wellicht ook teveel aan kopieervergoedingen betaald.

Unizo heeft hiervoor al contact genomen met de bevoegde minister van economie, Kris Peeters. Die heeft alvast meegedeeld dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het huidige systeem.

Naast de problemen met de kopieervergoeding rezen er eerder ook al problemen met de vergoeding voor de privé-kopie die betaald moet worden op apparaten en dragers waarmee/waarop muziek en films kunnen  gekopieerd worden. Volgens Unizo dringt er zich daarom een dieperliggende

 

Meer over: Intellectuele eigendom, Fotokopiëren (Reprobel)

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!