U wil de zaak overdragen, mag u het lopende huurcontract doorgeven?

Laatste aanpassing: 
16/09/2020

U runt al jaren een florerende zaak in een gehuurd pand. De bestaande handelshuurovereenkomst loopt nog verschillende jaren. U wil de zaak overdragen en zou de handelshuurovereenkomst, het liefst aan dezelfde bestaande voorwaarden, willen doorgeven aan uw dochter. Maar mag dat wel?

Als de overdracht in de huurovereenkomst niet expliciet verboden wordt, mag u de lopende overeenkomst overdragen aan uw dochter. Uw dochter neemt op die manier uw rechten over die voortvloeien uit de overeenkomst en kan de verhuurder rechtstreeks aanspreken om die rechten te doen gelden. Deze rechten zijn o.a. het genotsrecht, het recht op ongestoord en vreedzaam bezit, het recht om nietigheid van de huurovereenkomst in te roepen, de huurhernieuwing of de ontbinding van die overeenkomst te vragen. De verhuurder kan zich hier niet tegen verzetten. Hij moet evenmin uitdrukkelijk zijn toestemming geven.

Belangrijk is dat het naar Belgisch recht enkel mogelijk is om rechten en schuldvorderingen, dus niet de plichten die voortvloeien uit die overeenkomst, over te dragen. U kan bijgevolg niet uw onderhoudsplicht of betalingsverplichting overdragen, tenzij de verhuurder daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat.  

De huuroverdracht houdt dus in dat u -  de oorspronkelijke huurder - uw rechten niet meer kan doen gelden ten opzichte van de verhuurder, maar wel uw verplichtingen op basis van de huurovereenkomst moet nakomen. Enkel wanneer de verhuurder u expliciet ontslaat van uw verplichtingen en hij de overnemer (van de handelshuurovereenkomst) - uw dochter - als nieuwe huurder aanvaardt, kan hij zich niet meer tot u richten om de nakoming van de verplichtingen te eisen.

Voor de overdracht van uw rechten op basis van de huurovereenkomst, moet de verhuurder dus niet uitdrukkelijk zijn toestemming geven. Het spreekt echter voor zich dat u de verhuurder beter wél bij de overdracht betrekt. Om de overdracht rechtsgeldig te laten gebeuren, stelt u bij voorkeur een schriftelijke overeenkomst op tussen u en uw dochter, die u zo mogelijk ook voorlegt ter ondertekening aan de verhuurder (hij is echter niet verplicht dit hierin tussen te komen). Om moeilijkheden te vermijden, hebt u er bovendien alle belang bij om in de huurovereenkomst te stipuleren dat uw dochter eveneens al uw verplichtingen overneemt.

Indien u de verhuurder niet hebt betrokken in de schriftelijke huurovereenkomst tot overdracht van huur, moeten u of uw dochter de verhuurder van de overdracht per aangetekende brief op de hoogte brengen. De huuroverdracht kan ingeroepen worden tegen de verhuurder van zodra hij hiervan op de hoogte is gebracht. Ten opzichte van andere personen (naast de verhuurder) ontstaan er vaak moeilijkheden met betrekking tot de datum van de huuroverdracht (kan bv. van belang zijn in een faillissementsprocedure). Laat deze (overdrachts)overeenkomst daarom in elk geval registreren door de notaris, wat in principe dient te gebeuren binnen 4 maanden na het sluiten ervan.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de overdracht door de huurovereenkomst verboden wordt. Maar dat verbod kan ter zijde geschoven worden wanneer de handelshuur, samen met de handelszaak zelf, als één ondeelbaar geheel aan uw dochter wordt overgedragen. De huuroverdracht moet tevens al uw rechten op basis van de huurovereenkomst omvatten. Enkel wanneer de verhuurder of zijn familie een deel van het pand bewoont, kan het verbod hier overeind gehouden worden. Bij betwisting beslist de rechter.

Conclusie

  • Als de contractvoorwaarden de overdracht niet verbieden, kan u de lopende handelshuurovereenkomst aan uw opvolger doorgeven.
  • U kan een eventueel contractueel verbod terzijde schuiven wanneer de lopende huurovereenkomst, samen met de handelszaak, als één ondeelbaar geheel wordt overgedragen.

Ledenvoordeel

Weet u niet zeker hoe de contractvoorwaarden in uw lopende handelshuurovereenkomst te interpreteren? Laat uw contract aan gunsttarief screenen door de experts van de UNIZO Legal Scan, www.unizo.be/legalscan.

 

 

 

Meer over: Huur

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!