U wil veranderen van webdesigner, maar u krijgt uw webgegevens niet. Wat nu?

Laatste aanpassing: 
22/05/2017

U wil veranderen van webdesigner want de huidige ontwikkelaar doet zijn werk niet goed. Hij weigert echter de nodige gegevens door te spelen aan uw nieuwe webdesigner. Mag dat wel? Op die manier gijzelt hij toch uw website? U bent toch zelf eigenaar van deze gegevens?

Deze vraag vergt een genuanceerd antwoord. In principe is het zo dat het auteursrecht bij de auteur van een werk blijft, ook wanneer het werk werd uitgevoerd voor een opdrachtgever. Dat betekent dat de webdesigner het recht heeft om te bepalen om zijn gegevens niet aan een derde vrij te geven.

Maar daarbij horen twee nuances:

  • In een overeenkomst kan hier van worden afgeweken. Veel is dus afhankelijk van wat exact werd overeengekomen tussen de opdrachtgever en de webontwikkelaar. Het is perfect mogelijk dat de auteursrechten werden overgedragen aan de opdrachtgever en dat die nu auteur is van de website in plaats van de webdesigner.
  • Een belangrijke uitzondering doet zich voor als het gaat om software. Het auteursrecht op software gaat automatisch over op de opdrachtgever zonder dat dat uitdrukkelijk moet zijn overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Conclusie

  • Als opdrachtgever heb je de intellectuele eigendom (en dus recht) op de software die door de webdesigner werd gemaakt.
  • Indien het geen software is, moet gekeken worden naar wat werd overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.
  • Indien er geen clausule over intellectuele eigendomsrechten werd opgenomen waarin het auteursrecht werd overgedragen, heeft de webdesigner recht om zelf te bepalen wat er gebeurt met zijn creaties.

 

 

Meer over: ICT, Software, Intellectuele eigendom

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!