U wordt niet betaald, kan u goederen van uw wanbetaler bij u houden?

Laatste aanpassing: 
08/08/2022

Wanneer u goederen in handen heeft van één van uw schuldenaars, kan u die goederen bij u houden tot de betrokken schuldenaar zijn schuld heeft betaald. Dit recht noemt men het retentierecht.

Tot nu toe was dit vooral een constructie die door de rechtspraak werd toegelaten, maar waarvoor geen algemene regeling was opgenomen in de wet. Dat verandert nu: het retentierecht is nu specifiek opgenomen in de wet (Burgerlijk Wetboek).  

Zo krijgt het retentierecht hetzelfde statuut als het pandrecht, en wordt dus een soort ‘superrecht’ op het betrokken goed, dat kan opgeworpen worden tegen andere schuldeisers bij beslag, faillissement, …, en zelfs kan worden tegengeworpen tegen derden met een ouder recht op het goed, voor zover u niet wist of niet hoorde te weten dat er een ouder recht op het goed ruste. Vandaar het belang om steeds het pandregister te controleren!

Anderzijds blijft het retentierecht eerder een ‘beperkt’ recht: het geldt enkel als de schuldenaar een goed fysiek heeft overgedragen aan de schuldeiser, en het blijft slechts gelden zolang de schuldeiser het goed fysiek in zijn bezit heeft.

Naast het retentierecht bestaat ook het zogenaamde eigendomsvoorbehoud. Als u dat in uw verkoopovereenkomst voorziet, dan kan u verkochte goederen die niet betaald worden, terughalen bij uw wanbetaler. Lees er hier meer over. 

 

Meer over: Contracten, Als het misloopt, Factuur, Niet-betaling factuur, Nieuw in 2018, Wanbetalers
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!