U wordt ziek als zelfstandige. Wat moet u doen? Geniet u een uitkering?

Ziek worden is nooit een pretje. Zeker niet als zelfstandige. Wat moet u doen om uw arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen en aangeven? Op de website van het RIZIV kan u heel wat informatie terugvinden over de aangifte van arbeidsongeschiktheid. (klik hier) Hieronder wordt het kort voor u samengevat.

Moet u een aangifte doen?

Ja. Het is belangrijk dat u het ziekenfonds zo snel mogelijk op de hoogte brengt van uw arbeidsongeschiktheid. Enkel wanneer u een aangifte doet, kan u recht openen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

U hebt 28 kalenderdagen de tijd om aangifte te doen (de eerste dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen). Bij een laattijdige aangifte, zal de uitkering per dag met 10% worden verminderd vanaf de dag waarop u recht op de uitkering hebt tot en met de dag van uw aangifte.

Als u recht hebt op een uitkering, dan ontvangt u die pas vanaf de 15de dag van uw arbeidsongeschiktheid. De eerste 14 dagen geniet u geen uitkering.

Hoe doet u deze aangifte?

De arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven via het “Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Dit formulier vult u samen in met uw behandeld arts en kan worden aangevraagd via het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Het ingevulde attest bezorgt u vervolgens aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Krijgt u nu een uitkering?

Niet noodzakelijk. Het ziekenfonds zal uw aanvraag behandelen. Wanneer uw dossier voldoet aan de volgende twee voorwaarden, hebt u recht op een uitkering:

 • Wachttijd reeds doorlopen.

U moet namelijk eerst een wachttijd van zes maanden vervullen, dit wil zeggen voor twee kwartalen uw sociale bijdragen betalen. Tijdens die zes maanden mag u niet arbeidsongeschikt zijn geweest.

EN

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid.

U moet ook erkend zijn als zijnde “arbeidsongeschikt”. Dat is enkel mogelijk als u alle werk hebt stopgezet om gezondheidsredenen.

Hoe lang krijgt u deze uitkering?

Indien u recht hebt op een uitkering, ontvangt u deze zolang u erkend bent. De duur van de arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door uw behandelend arts die een begin- en einddatum invult op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt nagegaan door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Er zijn verschillende hypotheses denkbaar:

 • Hij aanvaardt de termijn die door de behandelend geneesheer wordt voorgeschreven. U zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 • Hij aanvaardt de begindatum aanvaarden en verricht een medisch onderzoek. In dat geval zal u door het ziekenfonds worden opgeroepen. De adviserend geneesheer zal, op basis van het onderzoek, de einddatum bepalen.

  • Hij kan daarbij de einddatum, voorgesteld door de behandelend geneesheer, bevestigen.

  • Hij kan de einddatum vervroegen waardoor uw periode van arbeidsongeschiktheid wordt ingekort.

   U zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de beslissing van de adviserend geneesheer.

De adviserend geneesheer zal uw dossier verder opvolgen. Dit houdt in dat hij tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, uw arbeidsongeschiktheid steeds kan verlengen of beëindigen.

Meer over: Gezondheid en Ziekteverzekering, Sociale bescherming zelfstandige

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!