uitzonderingen op het reisverbod voor inwoners van derde landen

Laatste aanpassing: 
04/01/2021

Belgen, onderdanen van EU-lidstaten of de Schengenzone, en onderdanen uit landen die op de  website van de FOD Buitenlandse Zaken staan vermeld, mogen nog steeds naar België reizen. 

Inwoners van andere landen, mogen dat in principe niet, tenzij ze een essentieel beroep uitoefenen of een dringende reden hebben: 

 1. de professionele verplaatsingen van het zorgpersoneel, de onderzoekers op het gebied van gezondheid en de beroepskrachten uit de ouderenzorg; 
 2. de professionele verplaatsingen van de grensarbeiders; 
 3. de professionele verplaatsingen van de seizoenarbeiders in de landbouw; 
 4. de professionele verplaatsingen van het vervoerspersoneel; 
 5. de diplomaten in functie, het personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, het militair personeel, het personeel van de Federale Politie, het personeel van de civiele bescherming, het personeel van de openbare ordediensten, het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het douanepersoneel en de humanitaire werkers, wanneer de reis noodzakelijk is bij de uitoefening van hun functie ;
 6. de passagiers op doorreis, zowel extra-Schengen (komende uit een land buiten Schengen) als intra-Schengen (komende uit een land binnen Schengen); 
 7. de passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of een geregistreerde partner die in België woont, wanneer de echtgenoten of de geregistreerde partners, om professionele of persoonlijke redenen, niet samenwonen;   
  • de reizen naar een niet geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont; (zie hieronder voor meer informatie)
  • de reizen in het kader van co-ouderschap;
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad);
  • de reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
 1. de professionele verplaatsingen van zeevarenden ;
 2. de reizen om humanitaire redenen, met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
 3. de verplaatsingen van onderdanen van derde landen voor studiedoeleinden, met inbegrip van de verplaatsingen van leerlingen, studenten, stagiairs die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst; 
 4. de verplaatsingen van hoogopgeleide onderdanen van derde landen, als hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd; (zie hieronder voor meer informatie)
 5. De verplaatsingen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
 6. De verplaatsingen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!