Vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid

Eerder dit jaar keurde de regering de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk goed. Die heeft een impact op diverse regels in de sociale wetgeving, o.a. ook de regels inzake deeltijdse arbeid.

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017?

  • Afschaffing van de verplichting om de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, alsook de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid voor iedere deeltijdse arbeidsregeling afzonderlijk in het arbeidsreglement op te nemen.
  • Het afschrift van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer kan voortaan ook in elektronische vorm worden bewaard.
  • Bekendmaking en aanplakking van de individuele variabele deeltijdse werkroosters in één, eventueel elektronisch, bericht.
  • Mits het aan een aantal voorwaarden voldoet, kan een systeem van tijdsopvolging voortaan het afwijkingsregister vervangen.

Wat betekent dat concreet?

Arbeidsreglementen waarin reeds variabele deeltijdse werkroosters zijn opgenomen, dienen binnen de 6 maanden - en dus uiterlijk op 31 maart 2018 - na de inwerkingtreding in regel zijn met de nieuwe bepalingen.

Meer weten?

Contacteer Liantis.

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!