Verhoging van fiscaal voordelige overuren in 2022 en 2023: wat betekent dat voor jouw bedrijf?

Laatste aanpassing: 
11/01/2022

Dankzij het sociaal akkoord kan je als werkgever beroep doen op een heus pakket extra overuren. De regeling is op vraag van UNIZO al ingegaan in 2021, maar ook in 2022 en in 2023 kan je hier nog gebruik van maken in je bedrijf. De nodige wet werd daarvoor intussen goedgekeurd. Hieronder lees je de concrete voorwaarden.

Overuren in het kader van de relance

Sinds 1 juli 2021 mogen jouw medewerkers tot 120 vrijwillige overuren presteren. En dat zonder overloon, zonder inhaalrust en zonder extra lasten of belastingen voor jou of jouw werknemer. Het gaat om hetzelfde systeem als de 'corona-overuren', dat onlangs voor de essentiële sectoren al werd ingevoerd. 

Wat zijn de voorwaarden om van die overuren gebruik te kunnen maken in je bedrijf?

 • Om deze relance-overuren te presteren moet een werknemer schriftelijk en voorafgaand zijn goedkeuring geven. Het gaat telkens om een hernieuwbare periode voor 6 maanden waarin het duidelijk moet zijn dat een werknemer zijn/haar akkoord heeft gegeven voor dit specifieke regime van relance-overuren (o.a. zonder overloontoeslag), en dat het akkoord voorafgaandelijk aan het gebruik ervan wordt gegeven.
 • Werkgevers uit essentiële sectoren die al eerder een goedkeuring bekwamen van hun werknemers voor de corona-overuren, kunnen dit verder gebruiken indien het akkoord met hun werknemers nog niet ouder is dan 6 maanden. Elke 6 maanden moet immers alles hernieuwd worden.
 • De nodige wetgeving kwam er pas eind 2021, maar de maatregel is wel al sinds 1 juli 2021 toepasbaar. De FOD financiën aanvaardt de vrijstelling van de personenbelasting van de werknemer retroactief (met ingang vanaf 1 juli 2021). Dat betekent dat de ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing in 2022 rechtgezet zal worden. Concreet betekent dit ook dat je in 2022 een correctie moet doen van de loonbrieven.

En welke regels gelden dan voor het jaar 2022?

Voor 2022 wordt opnieuw een toekenning van 120 bijkomende relance-overuren voorzien voor alle sectoren tot 31 december 2022.

EXTRA: 180 fiscaal vriendelijke overuren 

Tot eind juni 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor overuren zelfs verhoogd van 130 naar 180 uren. Dat betekent voor die 180 overuren: 

 • een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor jou als werkgever.
 • een belastingvermindering voor je werknemers.

Wat zijn de voorwaarden om van die overuren gebruik te kunnen maken in je bedrijf?

  • Het gaat om de overuren (per jaar en per werknemer) waarvoor een overloontoeslag verschuldigd is en een regeling bestaat die voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgever en een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.
  • Voor 2019 en 2020 werd het aantal overuren waarvoor dit gold, tijdelijk opgetrokken tot 180 overuren, maar vanaf 2021 ging het opnieuw om 130 overuren, tenzij voor de horecasector, de uitzendsector (voor wat betreft de gebruikers die onder het PC nr. 302 werken) en de ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, waarvoor onder voorwaarden specifieke regelingen gelden.
  • Let op! Ook hier kwam de wet er pas in december 2021. UNIZO sprak daarom met de FOD Financiën af dit fiscaal gunstregime ook retroactief toegepast kon worden met ingang vanaf 1 juli 2021. De ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de betrokken maanden worden geregulariseerd in 2022. Je moet dan ook een correctie doen in de loonbrieven van 2022.

   

  Je concreet laten bijstaan in de regeling voor overuren in je bedrijf?

  Voor alle hulp bij de concrete toepassing van de regels met betrekking tot je personeel, kan je terecht bij ons sociaal secretariaat Liantis. Zij helpen jou verder om dit optimaal toe te passen!

  Ga naar Liantis

  Meer over: Corona, Overuren
  Thema: Actueel

  Op zoek naar meer ondernemersinfo?

  Voor andere nuttige ondernemersinfo
  raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
  geef je zoekterm in of zoek per thema
  of trefwoord in onze databank.

  Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
  een persoonlijk eerstelijns advies of een
  nuttig contact.

  Ons adviesteam staat voor je klaar!