Verhoogde veiligheidsmaatregelen voorzien in uw onderneming n.a.l.v. de terreurdreiging?

Ondervindt u nadelige gevolgen door aanslagen en/of terreuralarm? Klik hier voor een overzicht van mogelijke steunmaatregelen.

Na de aanslagen werd het veiligheidsniveau verhoogd tot het hoogste niveau. Heel wat ondernemingen nemen inmiddels voorzorgsmaatregelen en verhogen de veiligheid van hun onderneming en hun personeel. Welke voorzorgsmaatregelen kan u nemen?

Sommige ondernemingen hebben door de aard van hun activiteit reeds veiligheidsrichtlijnen. Mocht u deze vandaag niet hebben, vindt u hieronder een aantal algemene en praktische adviezen.

 • Tracht uw klanten en werknemers gerust te stellen door met hen te communiceren dat u de nodige maatregelen neemt. Zo vermijdt u paniek.
 • Pas strikte toegangscontrole toe; werk waar mogelijk op afspraak of laat aanbellen;
 • Laat bezoekers, leveranciers, derden die werken komen uitvoeren zich vooraf te laten aanmelden; noteer wie u bezoekt.
 • Beperk het aantal sleutels dat in omloop is en zorg dat een beperkt aantal mensen toegangscodes tot het bedrijf kent.
 • Indien u achtergelaten goederen aantreft, probeer deze niet aan te raken of te verplaatsen; verwittig indien nodig de bevoegde diensten:
 • Neem contact op met de ordediensten wanneer u geparkeerde voertuigen opmerkt buiten het bedrijf die langer blijven staan dan normaal het geval is;
 • Zorg ervoor dat uw medewerkers de verschillende vlucht en-evacuatiewegen van het bedrijf kennen;
 • Afhankelijk van uw activiteit bent u best discreet over het soort bijkomende beveiligingsmaatregelen die u neemt;

Naast deze praktische tips kunt u tevens een aantal structurele maatregelen overwegen: 

 • Veiligheidsscan: deze veiligheidsanalyse brengt de veiligheidsbehoeften van uw onderneming in kaart. Deze analyse maakt tevens duidelijk voor welke risico’s aanvullende maatregelen nodig zijn.
 • Consortiumbewaking: Regelmatige  patrouilles in de omgeving van uw bedrijf verhogen het veiligheidsgevoel en hebben een sterk ontradend effect. Maak afspraken met een aantal ondernemingen in uw omgeving om (extra) controles door mobiele bewakingsagenten te laten uitvoeren.
 • Veiligheidssystemen: investeer in technologische systemen om uw onderneming te beveiligen door bvb. camerasystemen, elektronische toegangscontrole, alarmsystemen en bewaking van op afstand.
 • Opleiding: Specifieke opleidingen (security awareness, anti-holdup, … ) leren u en uw medewerkers alert te zijn voor en/of om te gaan met bedreigende situaties.

U schakelt een bewakingsagent in: welke handelingen mag die stellen?

De bevoegdheden van een bewakingsagent van een bewakingsonderneming liggen vast in de Wet Private Veiligheid. Een bewakingsagent heeft een preventieve rol. Hij observeert en rapporteert. Hij alarmeert de politiediensten wanneer er zich iets verdachts voordoet. In geval van heterdaad, mag hij de agressor staande houden tot de politie komt. Hij kan dus zoals elke burger tussenkomen. Het grote voordeel is dat een bewakingsagent ervaring heeft om dat moment de juiste handelingen te stellen.

Hij kan binnen het wettelijk kader de toegang controleren, toezicht houden op roerende en onroerende goederen, winkeldieven betrappen, personeelscontroles uitvoeren en interveniëren na alarm.

Een bewakingsagent is ongewapend, behoudens zeer specifieke opdrachten ( bvb. bij waardetransport, …). 

Meer info?

Alle info over de verhoogde terreurdreiging: de maatregelen en de gevolgen voor u als ondernemer kan u lezen op www.unizo.be/terreuralarm .
 

Info met medewerking van:

 

Meer over: Beveiliging, Rampen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!