Vernieuwd Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) vanaf 1/9/2019

Laatste aanpassing: 
11/08/2022

Een oud zeer : stedenbouwkundige vergunningen lijken in Brussel meer op een eeuwigdurende lijdensweg dan op een start van een nieuw project, dat in principe moet leiden tot meer mogelijkheden, meer tewerkstelling en meer economische activiteit. De vorige regering kondigde een ambitieuze hervorming aan, die nu in zijn eindfase komt.
 

Wie alle details wil kennen vindt hier de ‘gecoördineerde versie’ en een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen (even wennen aan enkele afkortingen ! : BBR = Besluit Brusselse Regering; SRO = Speciale regels van Openbaarmaking, ….)
 

Voor de Brusselse ondernemers zijn dit de belangrijkste aanpassingen :

 • Behandelingstermijnen :  ontvangstbewijs binnen de 45 dagen. Beslissingstermijn (begint te lopen vanaf datum ontvangstbewijs of in elk geval op indiendatum + 46 dagen): 75 dagen (zonder bijkomende adviezen of openbaar onderzoek) tot 450 dagen (bij Gewest met vereiste effectenstudie). Problematisch blijft wel dat indien er geen beslissing valt, dit automatisch een weigering betekent.  Indien de gemeente geen beslissing wordt dossier automatisch overgemaakt aan Gemachtigde ambtenaar. Minimumtermijn kan nog steeds oplopen tot 45+75 = 120 dagen (4 maanden).
 • Een ‘uniek loket’ bij het Gewest (GA = gemachtigd ambtenaar) voor ‘gemengde projecten’ (dat zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieu-vergunning met betrekking tot een inrichting van klasse 1A en 1B vereist).
 • Overzichtelijke lijst met werken waarvoor een effectenstudie (Bijlage A) of een effectenrapport (Bijlage B) moet worden uitgevoerd
  • Voor handelszaken pas vanaf 1.250 m² (vanaf 5000 m een effectenstudie)
  • Voor ondergrondse parking – pas vanaf 50 plaatsen (vanaf 400 een effectenstudie)
 • Afschaffing van het voorafgaandelijk advies van de brandweer (moet niet bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd)
 • Nog in opmaak:
  • Een herziening van de vergunningsvrije ‘werken van geringe omvang’ (art. 98 §2) – de voorlopige lijst vindt u hier  - het omvat bijvoorbeeld aanpassingen voor tijdelijk gebruik, omvorming tot kantoor voor vrij beroep (max 100 m²), gastenkamers, werken aan de ‘schil van het gebouw’ (isolatie, ramen, dak, …) , …
  • Een herziening van de lijst van bestemming- en gebruikswijzigingen die ook onderhevig zijn aan een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (art. 98 §1, 5°). Dit laatste komt in de plaats van de afschaffing van de zogenaamde ‘socio-economische vergunningen’ en de stedenbouwkundige verklaring. 

De volledige regelgeving over de Brusselse stedenbouw vind je hier.

 

Meer over: Brussel, Stedenbouwkundige verordening

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!