Voorbeelden van gerechtelijke ontbinding van arbeidsovereenkomsten

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

De gerechtelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst is mogelijk in onderstaande gevallen:

  • in geval van systematische nalatigheid, belangrijke tekortkomingen aan de verplichtingen die de functie met zich meebrengt en een laakbaar gedrag tegenover de werkgever;
  • in geval van tewerkstelling in onaangepaste arbeidsvoorwaarden, zelfs al werden de bepalingen van het A.R.A.B. gerespecteerd;
  • wanneer door de werkgever essentiële wijzigingen werden aangebracht aan de functie van de betrokken werknemer;
  • in geval van degradatie van een werknemer, van bediende 4de categorie naar bediende 2de categorie;
  • wanneer de werkgever nalaat instructies te geven aan de werknemer of hem taken ontneemt en deze aldus zo tot inactiviteit dwingt;
  • wanneer een werknemer in belangrijke mate tekort is gekomen aan de verplichtingen die zijn functie met zich meebrengt, op onduidelijke wijze fondsen heeft overgebracht naar een andere rechtspersoon en bovendien voor persoonlijk gebruik fondsen van de werkgever heeft aangewend met de weigering om ze terug te betalen;
  • wanneer het loon niet of zeer laattijdig betaald wordt niettegenstaande meerdere ingebrekestellingen.

Gerechtelijke ontbinding werd echter niet mogelijk geacht:

  • wanneer een bediende, tewerkgesteld als werkhuisoverste, omwille van economische omstandigheden tijdelijk met andere taken, waaronder handenarbeid, belast wordt;
  • in geval van voorbereiding van een concurrerende activiteit tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Meer over: Ontslag, Gerechtelijke ontbinding
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!