Wanneer kan u uw telecomcontract opzeggen en in welke gevallen kan mijn operator daar nog een vergoeding voor aanrekenen?

Laatste aanpassing: 
08/09/2020

De belangrijkste wijziging in de telecomwet is dat u als consument of als onderneming met maximaal 5 nummers op elk moment uw contract met uw operator kan opzeggen.

U moet daarbij zelfs geen specifieke reden opgeven. De operator moet vervolgens het contract afsluiten en u hiervan een bevestiging sturen. De operator mag u bovendien voor deze opzegging enkel een schadevergoeding aanrekenen in een aantal specifieke  gevallen

De operator mag géén schadevergoeding aanrekenen

  • Wanneer u een overeenkomst heeft van onbepaalde duur en u deze opzegt.
  • Wanneer u een overeenkomst heeft van bepaalde duur en u deze opzegt na afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De operator mag wél een schadevergoeding aanrekenen

  • Wanneer u een overeenkomst hebt van bepaalde duur en deze opzegt in de eerste zes maanden. In dit geval mag de schadevergoeding evenwel niet hoger zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn geweest tot aan de afloop van de zesde maand volgende op de inwerkingtreding van de overeenkomst. 

Wat als u bij uw abonnement een gratis of goedkoop toestel gekregen heeft?

Wanneer u als consument of als onderneming met maximaal 5 nummers een overeenkomst voor bepaalde duur heeft ondertekend, en u samen met die overeenkomst ook een product gratis heeft verkregen of tegen een lagere prijs dan normaal (de zogenaamde koppelverkoop - bvb: u koopt een abonnement voor mobiele telefonie en u krijgt er een GSM gratis bij), dan mag de operator, wanneer u de overeenkomst vroegtijdig opzegt, u een schadevergoeding aanrekenen voor dat bijkomende product, maar deze schadevergoeding mag niet hoger zijn dan de restwaarde van het product op het ogenblik dat u de overeenkomst beëindigt. Deze restwaarde moet vastgelegd zijn in een tabel die u bij de aankoop moet ontvangen.

Deze schadevergoeding mag wel gecombineerd worden met de schadevergoeding wegens de opzeg van het abonnement, indien u opzegt in de eerste zes maanden van uw over eenkomst. Let op: deze regeling rond opzeg en maximale schadevergoeding is van toepassing sinds 1 oktober 2012 en geldt niet alleen voor deze nieuwe overeenkomsten, maar ook voor overeenkomsten die al afgesloten waren op 1 oktober.

* Het begrip ‘nummers’ verwijst naar de nummers van het nationaal telefoonnummerplan en dus niet naar een identificatie-eenheid in de intercommunicatie. De regeling geldt per contract. Voorbeeld: als een zelfstandige twee contracten afsluit met één operator – een vaste telefoon met 2 nummers en 4 nummers voor mobiele telefonie – dan zijn de maatregelen van toepassing op elk afzonderlijk contract, ook al heeft de betrokkene alles samen 6 oproepnummers gekregen.

Meer over: Telecom

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!